CETAD Günleri Gerçekleştirildi

03 Ocak 2012 / cetad.org.tr

CETAD’ın, CETAD Günleri adı altında rutin olarak düzenlenen toplantıları, bu yıl TAPV işbirliği ile “Cinsellik ve Cinsel Eğitim” teması ile 3-4 Aralık 2011 tarihinde 244 kişinin katılımı ile İstanbul Ortaköy Princess Otel’de gerçekleştirildi.

CETAD ve TAPV’nin misyonu, cinsellik alanında disiplinler arası işbirliğini geliştirmek, sağlık profesyonellerini ve eğitimcileri cinsellik konusunda bilgilendirmek ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmaktır.

Toplantının açılış konuşması CETAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cem İncesu ve Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl tarafından yapılmıştır.

2 gün süren CETAD günleri kapsamında Dr. Ejder Akgün Yıldırım 'Birinci Basamakta Cinsel Sorunlara Yaklaşım', Dr.Nasibe Ünsalan 'Gebelik, Doğum Sonrası Dönem ve Menopoz: Cinsel Yaşam Sorunları, Nevin Şahin 'Cinsel Sağlık Tanılamasında Hemşirenin Rolü', Dr. Berfu Akbaş 'Tıbbi Hastalıklarda Cinsel Danışmanlık', Dr. Şahika Yüksel, Lale Tırtıl 'Cinsel Şiddete Maruz Kalan Kişilerin Çok Disiplinli Değerlendirme İlkeleri', Pınar İlkkaracan 'Kadınlarda Cinsel Sağlık, Cinsel ve Doğurganlık Hakları Çalışmaları', İlköğretim Kademesi Cinsel Sağlık Eğitimleri, Ortaöğretim Kademesi Cinsel Sağlık Eğitimleri, Ergene Cinsel Danışmanlık' gerçekleştirilen çalışma grupları, kurslar ve atölye çalışmaları ile cinsellik farklı boyutlarda paylaşılmıştır. 
Yine toplantı kapsamında gerçekleşen 'Yaşanan Cinsellik,  Keşfedilen Cinsellik, Cinsel Sorunlar ve Cinsel Tedavi Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerinin Cinsel Sağlık Eğitimi' paneller ile cinsel sağlık sorunları, cinsel eğitim yetersizlikleri kısacası cinsellik tartışılmıştır.

CETAD ve TAPV’nin çeşitli projeler kapsamında yürüttükleri işbirliği, bu toplantı ile sağlık ve eğitim sektörlerine hizmet sunan profesyonellerin; hekim, hemşire, psikolog, psikolojik danışman, öğretmen, idareci ve sosyal hizmet uzmanlarının aynı platformda buluşmalarını, cinsellik alanında deneyim ve yaklaşımlarını paylaşmaları sağlanmıştır.

Tüm katılımcılara, katkı sağlayanlara teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

CETAD