Derneğin Amacı
Derneğimizin amacı, cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerden profesyoneller arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerini cinsel tedaviler konusunda eğitmek, cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmak şeklinde özetlenebilir.
 
 
Sizden Gelen Sorular
 
Üyeliklerimiz
Skip Navigation Links

Cinsel Yan Etkilere Neden Olan İlaçlar Nelerdir?

İdrar Söktürücüler:   Tiyazid grubu diüretikler, Potasyum tutucular, Furosemid

Tansiyon İlaçları:  Reserpin, Guanetidin, Metildopa, Beta Blokerler, Alfa-2 Antagonistleri, Ace İnhibitörleri, Kalsiyum Kanal Blokerleri, Klonidin

Psikiyatrik İlaçlar: Antipsikotikler, Duygudurum düzenleyicileri, Antidepresanlar, Anksiyolitik/Sedatif-Hipnotik ilaçlar

Ülser İlaçları: H-2 Antagonistleri

Allerji İlaçları:  Klorfeniramin, Difenhidramin Hidroklorid, Pseudoephedrin vb.

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Albuterol, Terbutalin, Epinefrin gibi Beta-2 Antagonistleri ve Sempatomimetikler, Teofilin gibi Ksantinler, Kortikosteroidler ve Antikolinerjikler

Epilepsi İlaçları: Fenitoin, Karbamazepin, Valproik asit, Primidon, Fenobarbital vb.

Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar: Digital glikozitleri, Antiaritmik ilaçlar, Pentoksifilin ve Hipolipidemikler

Kolesterol Düşürücü İlaçlar: Statinler, Fibratlar

Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Toksik Maddeler

Alkol/Uyuşturucu Maddeler

Alkol, nikotin, kafein, esrar, kokain, opioidler, barbituratlar, amfetaminler vb.

 
     
 LookUs & Online Makale