Derneğin Amacı
Derneğimizin amacı, cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerden profesyoneller arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerini cinsel tedaviler konusunda eğitmek, cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmak şeklinde özetlenebilir.
 
 
Sizden Gelen Sorular
 
Üyeliklerimiz
Skip Navigation LinksANA SAYFA > Linkler

LinklerAÇEV – Anne Çocuk Eğitim Vakfı
www.acev.org

Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı
www.site.adu.edu.tr/advak.org

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
www.saglik.gov.tr/ACSAB

Aids ile Mücadele Derneği
www.aids.org.tr

Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
www.aetd.org

Aile Sağlığını Araştırma Derneği ESDA Türkiye
http://www.esdaturkey.org

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
www.avrupa.info.tr/

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Psikiyatri Bölümü
www.uemspsychiatry.org.tr

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği
http://www.bedd.org.tr

BM Nüfus Fonu
http://www.unfpa.org.tr/turkeytr

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Birimler/SaglikveSosyalDB/Pages/AnaSayfa.aspx

Cinsel Gelişim ve Hipospadyas (Intersex) Derneği
http://www.dsdturk.org/
 
Çare-Der Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği
www.ailerehber.org

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
www.cgrsder.org.tr

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ruh Sağlığı Bölümü
www.who.int/mental_health/en

Dünya Psikiyatri Birliği (WPA)
www.wpanet.org

EFS – European Federation of Sexology
http://www.europeansexology.com

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
www.hasuder.org

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
www.hayad.org.tr

ILGA
http://ilga.org

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
www.ikgv.org

İstanbul Dünya Şizofreni Derneği
www.dunyasizofrenidernegi.com

İstanbul Psikanaliz Derneği
www.turkpsikanaliz.com

İstanbul Tabip Odası
www.istabip.org.tr

Kadın Dayanışma Vakfı-Ankara
http://www.kadindayanismavakfi.org.tr/

Kadın ve Gençlik Platformu Derneği
http://www.kadinvegenclikplatformu.org.tr

Kaos-GL
www.kaosgl.org

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği
www.kdtd.org

Lambda İstanbul
www.lambdaistanbul.org

LİSTAG (Lambdaistanbul Aile Grubu)
http://listag.wordpress.com

MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
http://sdb.meb.gov.tr

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
http://www.morcati.org.tr/tr

Pozitif Yaşam Derneği
www.pozitifyasam.org

Pratisyen Hekimlik Derneği
www.phd.org.tr

Psike İstanbul – İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği
www.psikeistanbul.org

Psikiyatri Hemşireleri Derneği
www.phdernegi.org

Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği
www.psikodramatist.com
 
Sağlık ve Eğitim Muhabirleri Derneği (ESAM)
www.esamder.org.tr

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
www.ssyv.org.tr

Sağlıkta Umut Vakfı
http://www.suvak.org

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
http://www.shudernegi.org

Şizofreni Dernekleri Federasyonu
www.turkiyesizofreni.org

Şizofreni Dostları Derneği
http://sizofreni.forumactif.biz/

The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction
www.kinseyinstitute.org

Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi
www.toplumsagligi.org

Türk Androloji Derneği
www.androloji.org.tr

Türk Diyabet Vakfı
http://www.turkdiab.org

Türk Eczacılar Birliği
www.teb.org.tr

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
www.tjod.org

Türk Nöropsikiyatri Derneği
www.turknoropsikiyatri.org

Türk Psikologlar Derneği
www.psikolog.org.tr

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı
www.ttb.org.tr

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
www.tahud.org.tr

Türkiye Aile Planlaması Derneği
www.tapd.org.tr

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
www.tapv.org.tr

Türkiye Diyabet Vakfı
www.turkdiab.org

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
www.tihv.org

Türkiye Meme Vakfı (Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği)
www.memekanseri.org

Türkiye Psikiyatri Derneği
www.psikiyatri.org.tr

Türkiye Üreme Sağlığı Programı
http://sbu.saglik.gov.tr/tusp

WAS World Association for Sexual Health
www.worldsexology.org

Willows Vakfı
www.willowsfound.org

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
http://www.yeniden.org.tr

 

 
     
 LookUs & Online Makale