Derneğin Amacı
Derneğimizin amacı, cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerden profesyoneller arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerini cinsel tedaviler konusunda eğitmek, cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmak şeklinde özetlenebilir.
 
 
Sizden Gelen Sorular
 
Üyeliklerimiz
Skip Navigation LinksANA SAYFA > Cinsel Danışmanlık Eğitimi

Cinsel Danışmanlık EğitimiBu eğitim ile katılımcıların, cinsel sorun ile başvuran hastalara 1.basamak yaklaşımı, uygun tanısal değerlendirmeyi, cinsel sorunun klinik önemini ve cinsel soruna yönelik bilgilendirme oturumlarını, basit cinsel sorunlara müdahaleyi, sorunun tedavisi konusunda yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapabilmeleri, hasta ve genel/özel gruplara (toplum, öğrenci, hasta, meslek grupları) ve bireylere yönelik cinsel eğitim programları düzenleme ve yürütmelerini, kurumlarda cinsel soruna yönelik 1.basamak yaklaşımı sağlayacak bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Cinsel Danışmanlık Eğitimi´ne CETAD ‘Cinsellik ve Cinsel Tedaviler’ eğitimlerinin 1. Modülünü tamamlayan doktor, psikolog, PDR, hemşire ve sosyal çalışmacı lisans eğitimine sahip sağlık profesyonelleri katılabilir. Klinik çalışanları, eğitim sektöründe ve danışmanlık ünitelerinde çalışanların katılımı hedeflenmiştir. Bu modüle katılanlardan ‘Cinsellik ve Cinsel Tedaviler’ eğitiminin 2. ve 3. modülü için koşulları uygun olanlar isterlerse daha sonra bu modüllere başvurabilirler.

Eğitim sonunda Katılım Belgesi verilecektir. Eğitim toplam 6 günden oluşur. Devamsızlık hakkı toplam 6 günde en fazla 6 saattir.

Danışmanlık Modülü Dersleri :  24 saatlik 1. Modül eğitimi üzerine 48 saat kuramsal cinsel danışmanlık eğitimi ve 16 saat uygulama/süpervizyon eğitimini kapsamaktadır.

(Eğitim Sorumluları : Ejder Akgün Yıldırım, Ceyda Güvenç, Nazmi Algan)

Eğiticiler;  Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. Ceyda Güvenç, Yard. Doç. Dr. N. Berfu Akbaş, Prof. Dr. Bengi Semerci, Prof. Dr. Doğan Şahin, Dr. Seven Kaptan, Dr. Nazmi Algan, Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Dr. Nesrin Yetkin, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Dr. Irmak Saraç, Dr. Aytül Gürbüz Tükel, Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

Cinsel Danışmanlık Modülü Eğitim İçeriği

 • Cinsel Sorunda Danışmanlık kavramı
 • Danışmanlıkta Etik Kodlar/Etik Sorunlar
 • Cinsel Sorunda Konuşma Becerisi
 • Cinsel Soruna Yaklaşım/Öykü
 • Cinsel Fizyoloji Bilgilendirme
 • Yaşam Dönemleri ve Cinsellik
 • Sağlık Sorunları ve Cinsellik
 • Kültürün cinselliğe etkisi
 • Cinsel sorun ile başvuranlarda tanı-ayırıcı tanı
 • Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Parafililer
 • Cinsel travmalar
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
 • Güvenli cinsellik
 • Yanlış cinsel inanışlar ile çalışma
 • Erkek Cinsel Sorunları ve Danışmanlık
 • Kadın Cinsel Sorunları ve Danışmanlık
 • Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlik Farklılıklarında Danışmanlık
 • Her İki Partnerde Cinsel Sorun
 • Ergenlerde Cinsel Bilgilendirme
 • Okullarda cinsel danışmanlık
 • Özel gruplarda cinsel danışmanlık
 • Uygulama
 
     
 LookUs & Online Makale