Derneğin Amacı
Derneğimizin amacı, cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerden profesyoneller arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerini cinsel tedaviler konusunda eğitmek, cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmak şeklinde özetlenebilir.
 
 
Sizden Gelen Sorular
 
Üyeliklerimiz
Skip Navigation LinksANA SAYFA > LGBT Bireylerle Çalışma Eğitimi

LGBT Bireylerle Çalışma EğitimiCETAD, 2014 yılında ‘Cinsellik ve Cinsel Tedaviler’ ve ‘Cinsel Danışmanlık’ eğitim programlarından bağımsız olarak 3 günlük ‘Lezbiyen, Gey ve Biseksüel Bireylerle Çalışma’ ve 2 günlük ‘Trans Bireylerle Çalışma’ olmak üzere 2 yeni eğitim programı başlatmıştır. 2 eğitim birbirinden bağımsız olup ikisine birden veya sadece birine katılım mümkündür.

Her iki eğitimde, ilk gün etkileşime açık şekilde teorik konuların ele alınması, sonraki günlerde ise ağırlıklı olarak vaka örnekleri ile çalışılması amaçlanmıştır. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimle ilgili temel kavramlar, mitler, homofobi ve transfobi, eşcinsel kişilerle ve aile üyeleriyle etik çalışma, trans bireylerde psikiyatrik değerlendirme ve izlem, hormon tedavisi, cerrahi girişimler ve yasal süreç ayrıntılı olarak işlenecektir. Her iki eğitimde de hem eğiticilerin hazırladığı hem de katılımcıların getirdiği vaka örnekleri ile çalışmaya zaman ayrılacaktır.

Eğitimlere psikiyatri uzmanları, en az 2 yılını tamamlamış psikiyatri asistanları, önemli psikiyatrik bozuklukları tanıyıp, ayırt edecek kadar klinik çalışma deneyimi olan psikoloji lisans ve PDR mezunları ya da klinik psikoloji master / doktora öğrenci ve mezunları katılabilir. Her 2 eğitimin de yılda 1 kere açılması planlanmaktadır. Eğitim tarihi belirlendiğinde web sitemizde ilan edileceği gibi, bekleme listesindeki adayların adreslerine de duyuru gönderilecektir. Katılımcı sayısı 25 ile sınırlıdır. Bekleme listesine kayıt için adayların aldıkları eğitimleri de içeren mesleki CV´leri, neden bu eğitimi almak istedikleri ve tüm iletişim bilgileri ile birlikte info@cetad.org.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.

Her 2 eğitimin sonunda, eğitimin tamamına katılanlara katılım belgesi verilecektir. Zorunlu mazeret halinde 1 saatlik devamsızlığa tolerans gösterilebilir.

Lezbiyen, Gey ve Biseksüel Bireylerle Çalışma Eğitimi : 24 saat
(Eğitim Sorumlusu : Koray Başar)

 • Cinsel Kimlikle İlgili Temel Kavramlar
 • Cinsel Yönelimle İlgili Yanlış İnanışlar
 • Psikiyatrik Sınıflamalarda Cinsel Yönelim
 • Tarihten Günümüze Eşcinsellik
 • Cinsel Yönelim Gelişim Modelleri: Açılma Süreci
 • Ayrımcılık Örneği Olarak Homofobi ve LGB Hareketi Gelişimi
 • Cinsel Yaşam, Sorunlar, Cinsel İşlev Bozuklukları
 • LGB Bireylere Yaklaşımda Etik Sorunlar
 • Eşcinsel Kişilerle Psikoterapi ve Kimliği Olumlayan Tedaviler (GAT)
 • Olgu Örnekleriyle GAT Uygulama
 • LGB Ailelerinin Kabul Süreci ve Aile ile Çalışma

Eğiticiler; Prof. Dr. Şahika Yüksel, Dr. Nesrin Yetkin, Dr. Koray Başar, Dr. Seven Kaptan

Transgender Bireylerle Çalışma Eğitimi ; 16 saat
(Eğitim Sorumlusu : Seven Kaptan)

 • Cinsiyet Kimliğiyle İlgili Temel Kavramlar ve Mitler
 • SOC Cinsiyet Dönüştürme İlkeleri
 • Cinsiyet Kimliğinin / Trans Kimliğin Gelişimi
 • Transfobi
 • Psikiyatrik Değerlendirme ve İzlem
 • Hormon Tedavisi ve İzlem
 • Cerrahi Girişimler
 • Geçiş Sonrası İzlem
 • Transgender Ailelerinin Kabul Süreci ve Ailelerle Çalışma
 • Yasal Süreç
 • Transgender Kişilerle Psikoterapi ve Kimliği Olumlayan Tedaviler Ergen ve Erişkin Olgu Örnekleri
 • Ek Tanılı / Zor Olgular
 • Etik İlkeler ve Sorunlar

Eğiticiler; Prof. Dr. Şahika Yüksel, Dr. Koray Başar, Dr. Seven Kaptan, Berna Özata, Başak Baysal

 
     
 LookUs & Online Makale