Basına ve Kamuoyuna

24 Eylül 2022 / cetad.org.tr

Basına ve Kamuoyuna,
İnsan hakları evrensel beyannamesine göre herkesin özel hayatında istediği gibi giyinme hakkı vardır ve kimse özel hayatında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı saldırılara maruz bırakılamaz. Kişilerin bu saldırılara karşı kanun ile korunma hakkı vardır.
Bir insanın kendisi izin vermeden bedeni hakkında, giydikleri kıyafetler hakkında yorum yapılması kişilik haklarına saldırıdır.
 Kıyafetleri , bedeni hakkında yorum yapılan kişi kadın olduğunda yapılan yorumların sonuçları çok daha ağır olabilmektedir. Kadının olumsuz algılanmasına neden olmakta kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaktadır. Kadına yönelik şiddete önlem sadece yasal düzenlemelerle olamaz. Kadına yönelik olumsuz bakış açısını, kadına yönelik şiddete yol açabilecek yorum ya da davranışları açıkça tanımlamak önemlidir. Şiddet henüz ortaya çıkmadan. Şiddete yol açan durumlar konusunda  tedbir alınmadığı sürece yasal düzenlemelerin işe yaraması beklenemez
İnsanların giyinme ve yaşam biçimi yurttaşlık hakkı iken, giyimi ve yaşam biçimi nedeniyle insanları hedef göstermek ve müdahale etmek ise hukuki yaptırım gerektiren suçtur. Herkesi insan hak ve özgürlüklerine saygıya, anayasa ve evrensel sözleşmeler ile belirlenmiş normlara uymaya davet ediyoruz.