Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Kurullar
 • Yönetim Kurulumuz
 • Yönetim Kurulumuz

  Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

  Yönetim Kurulu Başkanı

  1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun oldu. 1997-2002 yıllarında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisası yaptı. 2004’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası İstanbul Tabip Odası Halıdere Sağlık Merkezi yöneticisi olarak çalıştı. 2000-2001 yıllarında politik açlık eylemleri süresince TTB cezaevleri gözlemcisi oldu. 2005 yılında Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nde (CETAD) Eğitmen Terapist olarak kabul edildi. 2006 yılında Psikodramatist, 2009 yılında Psikodrama Eğitmeni unvanı aldı. Türkiye’nin ilk toplum ruh sağlığı merkezinin kurucu koordinatörü oldu. Van Depremi sonrası saha gözlemcisi olarak çalıştı. Güngören, Mavi Marmara, Ankara Garı, Atatürk Havalimanı, Beşiktaş, Reina vb Terör saldırıları sonrası adli bilirkişilik ve klinik ruh sağlığı hizmetlerini yürüttü. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör ünvanı aldı. Bakırköy Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi Koordinatörü olarak çalışmaktadır ve uzmanlık eğitiminde psikoterapi beceri eğitimleri vermektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Bölge Koordinatörü, A.Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğiticisi ve Travma Kurulu başkanı, Bakırköy Travma Terapileri Grubu kurucusudur. Cinsellik alanı ile ilgili olarak: CETAD eğitimleri yanında cinsel terapi eğitimine 1998 yılında Bakırköy Cinsel İşlev Bozuklukları polikliniğinde aday terapist olarak başladı. 2000-2004 yılları arasında CETAD eğitimlerini tamamladı. 2005 yılında eğitici olarak psikiyatri uzmanlık eğitimi psikoterapi rotasyonunda cinsel terapiler eğitimini asistan eğitiminde standart hale getirdi ve bu eğitim Türkiye’de ilk uygulama oldu. İki dönem TPD Cinsel Bozukluklar Çalışma Birimi koordinatörlüğü, CETAD eğiticiler kurulu üyeliği ve eğiticiliği, CETAD yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları yanında ruhsal travma, nörobilim, şizofreni ve anksiyete bozuklukları alanında bilimsel yayınları kitap bölümü ve bir kitap editörlüğü bulunmaktadır.EFS Psychosexual Therapist belgesi sahibidir. Halen CETAD Yönetim Kurulu başkanı, CETAD Eğiticiler Kurulu üyesidir. 
   
   

  Dr. Aytül Gürbüz Tükel

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

  1990 yılında İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi`nden mezun oldu. 1994-1999 yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi`nden uzmanlık eğitimi alarak 1999 yılında psikiyatri uzmanı oldu. Tez çalışması Vajinismuslu kadınlar üzerineydi. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) üyesi olup bilimsel çalışma grupları ve seçilmiş kurullarında görev yapmaktadır. European Federation of Sexuality(EFS) Avrupa Seksoloji Federasyonu) Yeterlilik Belgesine sahiptir. 2006 yılından itibaren CETAD’da Eğitmen Terapist olarak ders vermektedir.  Halen CETAD Başkan yardımcısı ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Kadın Sağlığı Kadın Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyesidir. Mesleki eğitimleri arasında psikodrama, psikoanalitik psikoterapi, cinsel terapi, şema terapi, EMDR Terapisi, Travma Terapisi eğitimi bulunan Dr. Aytül Gürbüz Tükel, 2000 yılından beri kendi kurduğu merkezde çalışmalarını devam ettiriyor.
   
   

  Dr. Ceyda Güvenç

  Genel Sekreter

  1969 Antalya doğumlu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2001 yılında tamamladı. 2013 yılına kadar aynı hastanede sırasıyla psikotik bozukluklar birimi, psikoterapi eğitim ve tedavi merkezi ve cinsel işlev bozuklukları biriminde eğitici ve supervizör olarak görev yaptı. 2013 den itibaren muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. 1997-2002 yılları arasında psikodrama ve grup psikoterapileri eğitimi, 1999-2002 yılları arasında cinsel terapi eğitimi aldı.  2002 den bu yana CETAD’da eğitici terapist ve süpervizör aynı zamanda CETAD genel sekreteri olarak görev yapıyor.
   
   

  Dr. Ender Cesur

  Sayman

  2012 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans Progamı’ndan (Açıköğretim) mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2013-2017 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. 2017’de CETAD eğitimlerini tamamlayarak cinsel terapist oldu. Çoğunlukla cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik ve cinsel kimlikle ilişkili sorunlar, ruhsal travma ve adli psikiyatri alanlarında çalışmaktadır. 2016 yılından itibaren Trans Terapi Grubu’nda, 2020 yılından itibaren ise LİSTAG İstanbul Aile Grubu’nda koterapist olarak görev almaktadır.
   
   
   

  Dr. Hasibe Rengin Güvenç

  Yönetim Kurulu Üyesi

  2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun olduktan sonra 2014-2018 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Zorunlu hizmetini Iğdır Devlet Hastanesi'nde tamamlamış ve halen Balıklı Rum Hastanesi Vakfında psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır. 2018 yılında CETAD eğitimleri ve Cinsel Travma ve Terapileri Eğitimini tamamladı. Cinsel terapiler, travma terapileri, feminist terapi ve destekleyici psikoterapiler çalışma alanlarıdır. 
   
   
   

  Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

  Yönetim Kurulu Üyesi

  2001 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden uzmanlık eğitimini aldı, 2002 yılında BRSHH’de başasistan olarak atandı.  2012 yılından beri Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezinde eğitici olarak çalışmakta. 2018 yılından itibaren Doçentlik ünvanı aldı. Vekil Eğitim Görevlisi olarak atandı.  1999 depremi sonrasında travma konusunda çalışmaya başladı. 1BARİLEM Bakırköy Travma Terapileri Grubu Koordinatörü ve eğiticisi. CETAD Travma Bilimsel Çalışma Birimi koordinatörü ve CETAD Travma Terapileri Eğitimi yürütücüsü. Bakırköy Psikoterapi Eğitim Merkezi Ruhsal Travma Polikliniği sorumlusu. Türkiye Psikiyatri Derneği Travma ve Afet Çalışma birimi Koordinatörü. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi eğiticisidir.
   
   

  Dr. Irmak Saraç

  Yönetim Kurulu Üyesi

  1973 Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra 1989'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 1995 yılında bitirdikten sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesin'nde Halk Sağlığı yüksek lisansını tamamladı. Tezi bakım işinde çalışan kadınların sağlık sorunlarındaki tutumlar üzerineydi. Halen, CETAD Yönetim Kurulu Üyesi, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi olup İstanbul Tabip Odası'nda Kadın Komisyonu'nun çalışmalarına katılmaktadır. EK Özel Surp Agop Ermeni Hastanesi'nde çalışmaktadır.