Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Eğitimler
 • Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Tedaviler Eğitimi
 • Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Tedaviler Eğitimi

  Derneğimizce 2001 yılından itibaren yürütülen, birbirini izleyen 3 modülden oluşan “Cinsellik ve Cinsel Tedaviler” eğitim programı ve kapsamı 2016 güz dönemi itibarı ile güncellenmiş, bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda revizyona gidilmiştir.

  Bilindiği üzere, ülkemizde cinsel tedaviler ve terapi eğitimleri alanında ilk ve referans meslek örgütü olmamız nedeniyle eğitimlerimize talep çok fazla olmakta, bu nedenle 2003 yılından beri bekleme listesi oluşturulmaktadır. Eğitime başvuru için kişinin, mesleki özgeçmişi, neden cinsel terapi eğitimi almak istediği konusundaki düşünceleri ve tüm iletişim bilgileri içeren bir form ile derneğimizin kurumsal adresi olan [email protected]  elektronik adresine başvurması gerekmektedir. Her yıl eğitim takvimi belli oldukça öncelikle bekleme listesindeki başvuru sırası esas alınarak çağrılar yapılmakta, açıktan alımlar kontenjanlarda boşluk olması ya da ek eğitimler açılması durumunda yapılmaktadır.

  Aşağıda daha önce 3 modül şeklinde yapılan cinsel terapiler eğitiminin 2016 yılından itibaren güncellenmiş basamakları bilgisi bulunmaktadır. Eğitim iki bölümden oluşacak olup Modüler tanım yerine eğitilenlerin kendilerini geliştirmek ve bilgiyi kullanım amaçları doğrultusunda temel eğitim ve ileri terapi eğitimi şeklinde tanımlamaya gidilmiştir. Her bölüm ise iki kısımdan oluşmaktadır. Buna göre:

  Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi
  Cinsellik ve cinsel sorunlara genel yaklaşım, Cinsel gelişim, Kimlik ve cinsellik (22 saat), 
  Cinsel öykü alma, değerlendirme yöntemleri, Cinsel işlev bozuklukları genel bilgisi, Cinsel soruna tanısal yaklaşım, Cinsel travma ve multidisipliner bakış (24 saat)

  Cinsel Terapi Eğitimi
  Cinsel işlev bozukluklarında klinik müdahaleler, Cinsel tedaviler ve terapi teknikleri (75 saat), 
  Olgu takibi ve süpervizyon (96 saat)

  Her bölüm kendi içinde bir bütünlük ve eğitim hedefi taşımaktadır. Bölümlerdeki her bir ders için alanında uzmanlaşmış farklı eğiticiler görev alacak olup her bölüm için ayrı katılım belgesi verilecektir.

  EĞİTİMİN KAPSAMI, KABUL VE DEVAM KOŞULLARI:

  Cinsel Terapiler Eğitimi´ne Kabul Koşulları: Bu bölüm, cinsel terapist yetiştirme programı olup cinsellik ve cinsel sorunlara müdahale alanında ileri ve özel bir eğitimdir. TEMEL BİR PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ DEĞİLDİR. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi’ni tamamlamış katılımcılardan bu eğitime katılmak isteyenler, aşağıda ölçütleri tanımlanmış özelliklere haiz olmalarına göre eğitime kabul edilirler. Adayın cinsel terapist olmaya uygun ve hazır olduğuna, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş ve Eğitim Komisyonu üyeleri arasından seçilmiş olan mülakat komisyonu raporu ve eğiticilerin değerlendirme kanaatleri esas alınarak CETAD Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Bu seçimlerde geçerli ölçütler şöyle belirlenmiştir:

  1. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi’ni tamamlamış olmak
  2. Psikiyatri uzmanı, psikiyatri asistanı, psikolog olmak. (Psikolojik rehberlik ve danışmanlık–PDR mezunları için psikoloji çift ana dal mezunu olma ya da klinik psikoloji yüksek lisansı şartı aranır. (Lisans düzeyinde farklı bölümden mezun olanlar psikoloji alanında lisansüstü eğitimlerini yapsalar dahi bu eğitime kabul edilmezler)
  3. Psikiyatri asistanları için: Psikiyatri uzmanlık eğitiminin en az iki yılını tamamlamış olmak
  4. Psikoloji mezunları için lisans eğitimini bitirdikten sonra en az 2 yıl sahada çalışmış olmak (PDR mezunları için de lisanstan mezun olma süresine bakılmaksızın psikolog ya da psikolog kadrosuna denk gelen bir görevde 2 yıl çalışmış olmak)
  5. Psikologlar (ve koşulları sağlayan PDR mezunları) için ruh sağlığı alanında ileri klinik deneyime sahip olunması. Burada adayın lisans eğitimini tamamladıktan sonra, önemli psikiyatrik bozuklukları tanıyıp ayırt edebilecek kadar genel psikiyatri hastanesinde, psikiyatri servis ve/veya servisi olan bir hastanenin polikliniğinde yeterli süre çalışmış olması istenir. Klinik psikoloji yüksek lisansını ya da doktorasını bitirmiş olsa bile aktif hastane deneyiminin olması istenir.
  6. TÜM BAŞVURAN ADAYLARDAN (psikiyatri ve psikoloji) TEMEL BİR PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ VE DENEYİMİNİN OLMASI BEKLENİR. BU EĞİTİM TEORİK DERSLER YANISIRA SÜPERVİZYON EŞLİĞİNDE HASTA TAKİBİNİ İÇEREN BİR EĞİTİM OLMALIDIR.

  Koşulları karşılayanlar eğitim komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra “Cinsel Terapi Eğitimi”ne kabul edilirler. Eğitim komisyonu bu kararında ayrıca aşağıdaki unsurları da göz önüne alır.

  1. Adayın eğitim için motivasyonu
  2. Cinsel terapist olmaya uygunluk (cinsel yaşamdaki farklılıklara saygı duyma ve cinsellikle ilgili önyargılarına dair farkındalık geliştirebilme, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılık yapmama, empati yapabilme ve farklı olanı anlayıp saygı duyabilme, kendi zayıflıklarının ve sorunlarının farkında olma)
  3. Genel psikoterapi bilgisine sahip olma
  4. Hastalarının zarar görmemesi ve yararını kendi kişisel çıkarlarından üstün tutabilme
  5. İşini ciddiye alma ve saygı duyma
  6. Etik davranabileceği konusunda bir kuşkunun bulunmaması
  7. Tıbbi etik kurallarını ihlalden ceza almamış olmak.

  ÖNEMLİ:
  Her aday başvurduğunda yukarıdaki tüm koşulları ve eğitim komisyonunca verilecek her türlü kararı kabul etmiş sayılır. 
  46 saatlik ‘Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi’nde 4 saati, 75 saatlik toplu ‘Cinsel Terapi Eğitimi’nde 8 saati aşan devamsızlıklarda eğitim tamamlanmış sayılmaz.


  Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi Katılım Belgesi eğitimin 1. ve 2.Kısımı (46 saat) tamamlandığında, Uygulayıcı Terapist Sertifikası ise 75 saatlik teorik Cinsel Terapi Eğitimi ve 96 saatlik süpervizyon dönemi tamamlandığında verilmektedir.

  Eğitimin İçeriği:
  Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi
  Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimi; 3’er günlük iki kısımdan ve 46 saatten oluşmakta, 6 günde tamamlanmaktadır.

  1. Kısım: Cinsellik ve cinsel sorunlara genel yaklaşım, Cinsel gelişim, Kimlik ve cinsellik

  2. Kısım: Cinsel öykü alma, değerlendirme yöntemleri, cinsel işlev bozuklukları genel bilgisi, cinsel soruna tanısal yaklaşım, cinsel travma ve multidsipliner bakışı

  Cinsel Terapi Eğitimi
  Cinsel Terapi Eğitimi 9 günde 75 saatlik toplu eğitim ve sonrasında 18 ay içinde tamamlanacak en az 96 saat süpervizyondan oluşur.

  Eğiticiler:

  Prof. Dr. Şahika Yüksel

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi. Çalışmalarını kadına yönelik şiddet, işkence, cinsel saldırılar, işkence ve kitlesel şiddet ardı gelişen sorunlar konusunda yoğunlaştırmıştır.  Kadınları güçlendirme konusunda cinsiyet duyarlı çalışmalar yapmaktadır. Bir diğer çalışma alanı transgender ergen ve erişkin kişilere danışmanlık  vermektedir. Sayılan alanlarda araştırmaları ve yazıları vardır.
  TPD, CETAD, TİHV, Mor Çatı eski yönetim kurulu üyesidir. Kurucu üyesi olduğu ESTSS (Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) ve ISTSS (Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) yönetim kurullarında ve insan hakları çalışma birimlerinde yer almıştır.  Halen araştırma ve eğitim çalışmalarını bu kuruluşlarla sürdürmektedir.
  - İstanbul Tabip Odası: Tıp Hizmet ve Tıp Bilim Ödülü  (2016)
  -Türk Sosyal Sağlık Vakfı sağlıkta örnek çalışmalar ödülü (kadın ve çocuk istismarı) (2017)
  Women in Psychology (AWP):  Distinguished Publication Award  (2019)
  WPATH (World Professional Association of Transgender Health) Harry Benjamin Lifetime Distinguished Advocacy Award (2020)

  Prof. Dr. Cem İncesu

  Psikiyatri Uzmanı, Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) Kurucu Üyesi 1963'te Malatya'da doğdu. 1987'de İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1988-1993 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Bir süre aynı hastanede görev yaptıktan sonra Acıbadem Üniversitesi Psikiyatri Departmanı’nda çalıştı. Halen serbest psikiyatrist olarak görev yapmakta.

  Uz. Dr. Nesrin Yetkin

  EĞİTİM DURUMU: Lisans: İÜ.İTF 1980
    Lisans üstü: İÜ. İTF Psikiyatri ABD 1986
     
  ÜNVAN: Psikiyatri uzmanı

  İŞ DENEYİMİ: 
  2001-    CETAD (Cinsel Eğitim,Tedavi ve Araştırma Derneği)  profesyonellere yönelik “Cinsellik ve Cinsel Tedavi Eğitimleri” eğitim koordinatörü, eğitici ve süpervizörü.

  1995-1999 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi Şef Muavini, “Cinsel İşlev Bozuklukları Polikiliniği” kurucusu ve sorumlu uzmanı.

  1992- 1995 Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şef Muavini

  1986-1992 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi Başasistan

  1986- Uzmanlık tezi;  "Cinsel İşlev Bozukluğu ve Nörotik Yakınmaları Olan İki Grup Evli Erkekte Cinsel İşlevin Değerlendirilmesi"

  1981-1986 İTF Psikiyatri ABD uzmanlık eğitimi

  Prof. Dr. Ejder A. Yıldırım

  1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun oldu. 1997-2002 yıllarında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisası yaptı. 2004’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası İstanbul Tabip Odası Halıdere Sağlık Merkezi yöneticisi olarak çalıştı. 2000-2001 yıllarında politik açlık eylemleri süresince TTB cezaevleri gözlemcisi oldu. 2005 yılında Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nde (CETAD) Eğitmen Terapist olarak kabul edildi. 2006 yılında Psikodramatist, 2009 yılında Psikodrama Eğitmeni unvanı aldı. Türkiye’nin ilk toplum ruh sağlığı merkezinin kurucu koordinatörü oldu. Van Depremi sonrası saha gözlemcisi olarak çalıştı. Güngören, Mavi Marmara, Ankara Garı, Atatürk Havalimanı, Beşiktaş, Reina vb Terör saldırıları sonrası adli bilirkişilik ve klinik ruh sağlığı hizmetlerini yürüttü. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör ünvanı aldı. Bakırköy Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi Koordinatörü olarak çalışmaktadır ve uzmanlık eğitiminde psikoterapi beceri eğitimleri vermektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Bölge Koordinatörü, A.Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğiticisi ve Travma Kurulu başkanı, Bakırköy Travma Terapileri Grubu kurucusudur. Cinsellik alanı ile ilgili olarak: CETAD eğitimleri yanında cinsel terapi eğitimine 1998 yılında Bakırköy Cinsel İşlev Bozuklukları polikliniğinde aday terapist olarak başladı. 2000-2004 yılları arasında CETAD eğitimlerini tamamladı. 2005 yılında eğitici olarak psikiyatri uzmanlık eğitimi psikoterapi rotasyonunda cinsel terapiler eğitimini asistan eğitiminde standart hale getirdi ve bu eğitim Türkiye’de ilk uygulama oldu. İki dönem TPD Cinsel Bozukluklar Çalışma Birimi koordinatörlüğü, CETAD eğiticiler kurulu üyeliği ve eğiticiliği, CETAD yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları yanında ruhsal travma, nörobilim, şizofreni ve anksiyete bozuklukları alanında bilimsel yayınları kitap bölümü ve bir kitap editörlüğü bulunmaktadır.EFS Psychosexual Therapist belgesi sahibidir. Halen CETAD Yönetim Kurulu başkanı, CETAD Eğiticiler Kurulu üyesidir.

  Uz. Dr. Ceyda Güvenç

  1969 Antalya doğumlu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2001 yılında tamamladı. 2013 yılına kadar aynı hastanede sırasıyla psikotik bozukluklar birimi, psikoterapi eğitim ve tedavi merkezi ve cinsel işlev bozuklukları biriminde eğitici ve supervizör olarak görev yaptı. 2013 den itibaren muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. 1997-2002 yılları arasında psikodrama ve grup psikoterapileri eğitimi, 1999-2002 yılları arasında cinsel terapi eğitimi aldı. 2002 den bu yana CETAD’da eğitici terapist ve süpervizör aynı zamanda CETAD genel sekreteri olarak görev yapıyor.

  Doç. Dr. Yusuf Özay Özdemir

  Psikiyatrist, psikanalist. Tıp eğitimini 1994’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, psikiyatri uzmanlık eğitimini 2000’de İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamladı. Psikanaliz formasyon eğitimini 2019 yılında tamamlayarak Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği) ve Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) üyesi psikanalist oldu. 2002-2010 yılları arasında CETAD yönetim kurulu üyeliği yaptı, 2001 yılından itibaren CETAD Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Tedaviler eğitimlerinde eğitmenlik yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefidir.

  Uz. Dr. Aytül Gürbüz Tükel

  1990 yılında İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi`nden mezun oldu. 1994-1999 yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi`nden uzmanlık eğitimi alarak 1999 yılında psikiyatri uzmanı oldu. Tez çalışması Vajinismuslu kadınlar üzerineydi. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) üyesi olup bilimsel çalışma grupları ve seçilmiş kurullarında görev yapmaktadır. European Federation of Sexuality(EFS) Avrupa Seksoloji Federasyonu) Yeterlilik Belgesine sahiptir. 2006 yılından itibaren CETAD’da Eğitmen Terapist olarak ders vermektedir. Halen CETAD Başkan yardımcısı ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Kadın Sağlığı Kadın Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyesidir. Mesleki eğitimleri arasında psikodrama, psikoanalitik psikoterapi, cinsel terapi, şema terapi, EMDR Terapisi, Travma Terapisi eğitimi bulunan Dr. Aytül Gürbüz Tükel, 2000 yılından beri kendi kurduğu merkezde çalışmalarını devam ettiriyor.

  Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

  2001 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden uzmanlık eğitimini aldı, 2002 yılında BRSHH’de başasistan olarak atandı. 2012 yılından beri Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezinde eğitici olarak çalışmakta. 2018 yılından itibaren Doçentlik ünvanı aldı. Vekil Eğitim Görevlisi olarak atandı. 1999 depremi sonrasında travma konusunda çalışmaya başladı. 1BARİLEM Bakırköy Travma Terapileri Grubu Koordinatörü ve eğiticisi. CETAD Travma Bilimsel Çalışma Birimi koordinatörü ve CETAD Travma Terapileri Eğitimi yürütücüsü. Bakırköy Psikoterapi Eğitim Merkezi Ruhsal Travma Polikliniği sorumlusu. Türkiye Psikiyatri Derneği Travma ve Afet Çalışma birimi Koordinatörü. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi eğiticisidir.

  Doç. Dr. Naz Berfu Akbaş

  1972 doğumlu Dr. Naz Berfu Akbaş, İzmir Bornova Anadolu Lisesi ‘ ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’inden mezun olmuştur. Psikiyatri ihtisasını 2002 yılında tamamlayarak psikiyatri uzmanı olmuştur. 2006 tarihinden itibaren Yeditepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2007 yılında CETAD eğitimlerini tamamlayarak cinsel terapist olmuştur. 2011 yılında “ Aile ve Çift” terapisi sertifikasını almıştır. 4 yıl CETAD Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2014 yılından beri CETAD’ da eğitmen terapist olarak görev almakta, Yeditepe Üniversitesi’ inde çalışmaya devam etmektedir.

  Uz. Dr. Berk Murat Ergün

  1973 yılında İstanbul’da doğan Dr.Ergün, tıp ve psikiyatri uzmanlık eğitimini Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde tamamladı .

  Dr. Ergün doktora tezini “obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel davranışçı terapinin etkinliği” üzerine yaptı.

  Halen kognitif-davranışçı terapiler derneği (KDTD) yönetim kurulu üyesi olan Dr. Ergün kognitif-davranış terapileri derneği ve cinsel eğitim ve araştırma derneklerinde (CETAD) eğitici ve supervizör olarak görev yapmaktadır.

  İstanbul’da erişkin psikiyatrisi alanında serbest hekim olarak çalışmaktadır. Klinik psikiyatride odak ilgi alanları; anksiyete bozuklukları ve ilişki problemleridir.

  Doç. Dr. Mehmet Çağdaş Eker

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
  Öğretim Üyesi

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans ve uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmiştir. Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği’de (CETAD) cinsel terapi eğitimi almıştır. Temel araştırma alanı bilişsel sinirbilim ve beyin görüntüleme üzerinedir. Prof. Dr. Eker 2014 yılında New York Eyalet Üniversitesi CUBIT Laboratuvarında çalışmış ve adjunct faculty olarak 2019’a kadar görevine devam etmiştir. Psikiyatri Bölümünde Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği yanında Affektif Bozukluklar Biriminde ve SoCAT Laboratuvarında sinirbilim ve beyin görüntüleme ile ilgili TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi destekli çalışmalarına devam etmektedir.

  Uz. Dr. Ayşe Nur Engindeniz

  Dr. Nur Engindeniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991 mezunudur. 1996 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde 2 yıl süre ile psikiyatri uzmanı olarak çalıştıktan sonra mesleki yaşamına serbest hekim olarak devam etmektedir.
  Psikodrama çalışmaları ile başladığı psikoterapi eğitimine daha sonra psikanalitik psikoterapi ve psikanaliz eğitimi ile devam etmiştir. Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı (HOPPV)kurucu üyelerindendir. 2010 yılına kadar HOPPV’da eğitim koordinatörü, co-terapist, süpervizör olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1992 yılından beri travma mağduru hastalar ile de çalışmaktadır.
  Cinsel terapi eğitimini CETAD’da tamamlamış ve CETAD eğitici terapistlerindendir.
  Çok sayıda kongrede panelist, çalışma grubu yöneticisi, kongre düzenleme kurulu üyesi, kongre sekreteri olarak görev almıştır.
  Başlıca çalışma alanları kadın ve ruh sağlığı, kişilik yapılanmaları ile ilgili sorunlar, postmodern ilişkiler ve kliniğe yansımaları, ilişki sorunları, cinsel işlev bozuklukları, bireysel ve toplumsal travmalar, psikanaliz ve sinemadır.

  Uz. Dr. Ebru Soylu

  1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.
  Samsun Dikbıyık Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak göreve başladım.
  1997 yılında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesinde ruh sağlığı ve hastalıkları ABD’da uzmanlık eğitimime başlayıp 2001 yılında uzman doktor olarak mezun oldum.
  2001-2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yaptım. Aynı zamanda açmış olduğum özel muayenehanemde hizmet verdim.
  2004-2011 yılları arasında hem Çorum Devlet Hastanesinde hem özel muayenehanemde çalıştım.
  2012 -2019 yılları arasında Ankara ulus devlet hastanesinde görev yaptım 2019 yılında devlet hastanesinden ayrılarak Ankara özel Medisis hastanesinde çalışmaya başladım halen Ankara Vm Medikalpark hastanesinde psikiyatrist olarak çalışmaktayım .
  2012 yılında İstanbul Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından verilen cinsel terapi eğitimimi tamamladım Halen CETAD Ankara il temsilcilerinden biriyim aynı zamanda CETAD cinsel terapi eğitmenlerindenim.

  Uz. Dr. Nezaket Kaya

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 mezunudur. 3 yıl pratisyen hekimlik yapmıştır.
  1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Aynı klinikte 3 yıl psikiyatri uzmanı olarak; yataklı birim sorumluluğu,  Konsültasyon Liyezon birimi, hemodializ hemşireleri ile psikodrama grup terapisini yürütmüştür. Ayrıca 4 ay Londra’da madde bağımlılığı, ağır psikotik olguların yatarak tedavi gördüğü yüksek güvenlikli birimde ve Toplum Psikiyatrisi Birimi’nde  çalışmıştır.
  1995-2000 yılları arasında Bipolar Bozukluk Polikliniğinde çalışmıştır.
  İlk psikoterapi eğitimi Psikodramadır. Uzmanlık tezi ve Psikodrama tezi Bipolar Bozukluklar üzerinedir.
  CETAD eğitimli cinsel terapistlerdendir. CETAD gönüllüsü olarak İzmir LGBTİQ aile grubunun yürütücülüğünü yapmaktadır. CETAD eğitici terapisti ve bölge temsilcisidir.
  Uygulayıcısı olduğu diğer psikoterapiler; Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT), Destekleyici Psikoterapi, EMDR, Aile ve Evlilik Terapisidir.
  Çalışma alanları; bireysel ve toplumsal travmalar, kadın ruh sağlığı, LGBTİQ, cinsel terapi, aile ve çift terapisi, BDTdir.
  2011 yılında kamudan emekli olmuştur. Çalışmalarına 2000 yılında açtığı muayenehanesinde devam etmektedir.

  Uz. Dr. Evrim Ebru Öztekin

  2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, 2001 yılında psikiyatri ihtisası yapmak üzere Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışmaya başladı. 2007 yılında kadın ruh sağlığı üzerine yaptığı tezini tamamlayarak uzmanlığını aldı. 2004 yılında CETAD dan ‘Cinsel Terapist’ ünvanını aldı. 2006-2007 arasında CETAD yönetim kurulu üyeliği yaptı.

  CETAD İzmir İl temsilcisi ve eğitici terapisttir. İzmir LGBTİ Aileleri grubunun yürütücü terapistidir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı konsültan hekimidir. İstanbul Psikanaliz Derneği aday analistidir. Çalışmalarını ağırlıklı olarak, çift/aile terapisi, cinsel terapi, psikanalitik yönelimli psikoterapi alanlarında yürütmektedir. 2014 yılından bu yana tam zamanlı serbest hekim olarak çalışmaktadır.

  Uz. Dr. Ender Cesur

  2012 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans Progamı’ndan (Açıköğretim) mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2013-2017 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. 2017’de CETAD eğitimlerini tamamlayarak cinsel terapist oldu. Çoğunlukla cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik ve cinsel kimlikle ilişkili sorunlar, ruhsal travma ve adli psikiyatri alanlarında çalışmaktadır. 2016 yılından itibaren Trans Terapi Grubu’nda, 2020 yılından itibaren ise LİSTAG İstanbul Aile Grubu’nda koterapist olarak görev almaktadır.

  Uz. Dr. Hasibe Rengin Güvenç

  2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun olduktan sonra 2014-2018 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Zorunlu hizmetini Iğdır Devlet Hastanesi'nde tamamlamış ve halen Balıklı Rum Hastanesi Vakfında psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır. 2018 yılında CETAD eğitimleri ve Cinsel Travma ve Terapileri Eğitimini tamamladı. Cinsel terapiler, travma terapileri, feminist terapi ve destekleyici psikoterapiler çalışma alanlarıdır.

  Prof. Dr. Ömer Böke

  Ömer Böke Samsun’da 1964 yılında doğdu, 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikiyatri ihtisası yaptı. İhtisastan sonra 7,5 yıl Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çalıştı. 2002 yılından beri Ondokuz Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalışıyor. 2008 yılında doçent, 2015 yılında profesör ünvanı kazandı. 2005 yılında CETAD eğitimini tamamladı. Daha çok şizofreni ve cinsel işlev bozuklukları alanında çalışıyor. Uzmanlığının ilk yıllarından itibaren Tabip Odasının ve Türkiye Psikiyatri Derneğinin çeşitli kurullarında aktif görevler aldı.

  Prof. Dr. Gülcan Güleç

  Gülcan Güleç 1971 yılında Eskişehirde doğdu. Eskişehir Osmangazi üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. Psikiyatri İhtisasını da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra aynı kurumda öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etti. 2018 yılında Profesör ünvanını aldı Özellikle Bağımlılık, Cinsel İşlev Bozuklukları alanında çalışmakta ve kurumunda Cinsel İşlev Bozukluğu polikliniği, Sigara polikliniği ve Ayaktan Arındırma Merkezi sorumlu öğretim üyesidir. CETAD eğitimini 2005 yılında tamamlad, 2019 yılında kurumunda “Cinsiyet Kimliği Komisyonu” nu oluşturdu . Türk Tabibleri Birliği, Bağımlılık Derneği üyesi olup Türkiye Psikiyatri Derneği Eskişehir şubesinin kuruluşundan itibaren önce şube daha sonra Merkez Yönetim Kurulunda görev aldı.

  Uz. Dr. İlker Küçükparlak

  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde lisans eğitiminin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Devlet yükümlülüğü hizmetinin ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir süre başasistan olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılından itibaren serbest hekim olarak çalışmaktadır.

  Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından basımı yapılan Barış Kitabı’nda “Evrimsel Psikolojik Açıdan Savaş” ve Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu’nda “Tükenmişlik” başlıklı bölümleri yazdı. Türkiye Psikiyatri Derneği Telepsikiyatri Çalışma biriminin kurucu üyelerinden olup ilk koordinatörü olarak görev aldı. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Uygulamada Teletıp adlı ders vermektedir. Nobel Tıp Yayınevi tarafından basımı gerçekleştirilen Telesağlık Temel Başvuru Kitabı’nın editörlüğünü gerçekleştirmiştir.

  Prof. Dr. Taner Güvenir

  Çocuk - Genç - Yetişkin 
  Psikiyatrist/Psikoterapist
  Muayenehane Tel. 00 90 2324630995
  İzmir - Türkiye

  Erişkin psikiyatrisi (Türkiye) ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi (İngiltere) uzmanıdır. Ayrıca, erişkin (Halime Odağ Psikanaliz Vakfı - Türkiye) ve çocuk ve ergen (Tavistock Kliniği - İngiltere) analitik yönelimli psikoterapistidir.
  Özel ilgi alanları, gençlik dönemi ruhsal sorunları ve sağaltım modelleri, çocuk ve ergen ruh sağlığında tedavi edici ortam (milieu therapy) uygulamaları, okul ve kurum konsültasyonları, Tavistock Modeli bebek gözlemi ve psikoanalitik psikoterapi eğitimleridir.
  Okulda Akran İstismarı (2005) ve Delikanlı (2006) kitaplarının yazarı, İnsan Olurken “Tavistock Modeli Bebek Gözlemi Eğitimi” kitapçığının (2004) ve “Yaşarak Öğrenmek – Wilfred Bion” (2016) kitaplarının çeviri editörüdür.
  2008-2011 yılları arasında “Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin Yeniden Modellenmesi Projesi”nde UNICEF Ulusal Danışmanı olarak görev yapmıştır.
  Olumlu Annebabalık Eğitimi - Positive Parenting Program (Triple P) Türkiye eğitim koordinatörüdür.
  Yakın zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndaki öğretim üyeliği görevinden emekli olmuştur.
  Halen, İzmir’de özel muayenehanesinde çalışmakla beraber, İngiltere’de (Sussex Partnership NHS Trust) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğinde yarı zamanlı uzman doktor olarak görev yapmaktadır.

  Uz. Dr. Mehmet Nazmi Algan

  İstanbul Tıp Fakültesi 1984
  Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı 1990
  Okmeydanı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Merkezi 1993-2011
  Aile hekimi uzmanı olduktan sonra tüm hekimlik pratiğinde üreme sağlığı, aile planlaması, cinsel sağlık bilgileri alanında çalıştım. Sağlık Bakanlığı ve STK'larda çok sayıda eğitim programalarında görev aldım.
  RİA uygulama ve eğitimcisiyim, vazektomi serfikam var ve sanırım İstanbul'da en çok vazektomi yapan hekimim.
  uzun yıllar klinisyen ve eğitimci olarak teorik ve pratik eğitimlerde çalıştım, özellikle gençlere yönelik eğitim projelerinde görev aldım.
  2011 de emekli olduktan sonra da TAP vakfı, TOG vakfı, İKGV, CETAD gibi STK'lara katkı vermeye devam ediyorum.

  Uz. Dr. Irmak Saraç

  1973 Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra 1989'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 1995 yılında bitirdikten sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesin'nde Halk Sağlığı yüksek lisansını tamamladı. Tezi bakım işinde çalışan kadınların sağlık sorunlarındaki tutumlar üzerineydi. Halen, CETAD Yönetim Kurulu Üyesi, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi olup İstanbul Tabip Odası'nda Kadın Komisyonu'nun çalışmalarına katılmaktadır. EK Özel Surp Agop Ermeni Hastanesi'nde çalışmaktadır.

  Doç. Dr. Enis Rauf Coşkuner

  1967 yılı İstanbul doğumluyum. 1991 yılında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. Aynı üniversitede eğitimime devam ederek 1997 yılında üroloji uzmanı oldum. 1997-2000 yılları arasında International Hospital/Yeşilköy’de üroloji uzmanı olarak çalıştım. 2000 yılından bu yana Acıbadem Bakırköy hastanesinde çalışmaktayım. 2009 yılında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde başladığım akademik hayatıma ise devam etmekteyim. Bu arada 2007-2012 yılları arasında çeşitli dönemlerde Avrupa Cinsel Tıp Birliği (European Society for Sexual Medicine) tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak girdiğim sınavda Cinsel Tıp Uzmanı (FECSM - Fellow of the European Committee of Sexual Medicine) oldum. Kurumumda genel üroloji dışında cinsel işlev bozuklukları ile ilgili hastaları takip etmekteyim.

  Diğer Eğiticilerimiz

  Prof. Dr. Arşaluys Kayır
  Uz. Dr. Seven Kaptan
  Uz. Dr. Banu Aslantaş Ertekin
  Doç. Dr. Koray Başar
  Uz. Dr. Sema Buzrul Sönmez
  Uz. Dr. Görkem Karakaş Uğurlu
  Uz. Dr. Esengül Kayan
  Uz. Dr. Süleyman Çakıroğlu
  Prof. Dr. Bülent Önal
  Av. Gürkan Sert

  Süpervizörler: 

  Cinsel İşlev Bozukluğu Vakalarında Süpervizörler :

  Uz. Dr. Nesrin Yetkin

  EĞİTİM DURUMU: Lisans: İÜ.İTF 1980
    Lisans üstü: İÜ. İTF Psikiyatri ABD 1986
     
  ÜNVAN: Psikiyatri uzmanı

  İŞ DENEYİMİ: 
  2001-    CETAD (Cinsel Eğitim,Tedavi ve Araştırma Derneği)  profesyonellere yönelik “Cinsellik ve Cinsel Tedavi Eğitimleri” eğitim koordinatörü, eğitici ve süpervizörü.

  1995-1999 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi Şef Muavini, “Cinsel İşlev Bozuklukları Polikiliniği” kurucusu ve sorumlu uzmanı.

  1992- 1995 Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şef Muavini

  1986-1992 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi Başasistan

  1986- Uzmanlık tezi;  "Cinsel İşlev Bozukluğu ve Nörotik Yakınmaları Olan İki Grup Evli Erkekte Cinsel İşlevin Değerlendirilmesi"

  1981-1986 İTF Psikiyatri ABD uzmanlık eğitimi

  Prof. Dr. Ejder A. Yıldırım

  1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun oldu. 1997-2002 yıllarında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisası yaptı. 2004’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası İstanbul Tabip Odası Halıdere Sağlık Merkezi yöneticisi olarak çalıştı. 2000-2001 yıllarında politik açlık eylemleri süresince TTB cezaevleri gözlemcisi oldu. 2005 yılında Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nde (CETAD) Eğitmen Terapist olarak kabul edildi. 2006 yılında Psikodramatist, 2009 yılında Psikodrama Eğitmeni unvanı aldı. Türkiye’nin ilk toplum ruh sağlığı merkezinin kurucu koordinatörü oldu. Van Depremi sonrası saha gözlemcisi olarak çalıştı. Güngören, Mavi Marmara, Ankara Garı, Atatürk Havalimanı, Beşiktaş, Reina vb Terör saldırıları sonrası adli bilirkişilik ve klinik ruh sağlığı hizmetlerini yürüttü. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör ünvanı aldı. Bakırköy Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi Koordinatörü olarak çalışmaktadır ve uzmanlık eğitiminde psikoterapi beceri eğitimleri vermektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Bölge Koordinatörü, A.Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğiticisi ve Travma Kurulu başkanı, Bakırköy Travma Terapileri Grubu kurucusudur. Cinsellik alanı ile ilgili olarak: CETAD eğitimleri yanında cinsel terapi eğitimine 1998 yılında Bakırköy Cinsel İşlev Bozuklukları polikliniğinde aday terapist olarak başladı. 2000-2004 yılları arasında CETAD eğitimlerini tamamladı. 2005 yılında eğitici olarak psikiyatri uzmanlık eğitimi psikoterapi rotasyonunda cinsel terapiler eğitimini asistan eğitiminde standart hale getirdi ve bu eğitim Türkiye’de ilk uygulama oldu. İki dönem TPD Cinsel Bozukluklar Çalışma Birimi koordinatörlüğü, CETAD eğiticiler kurulu üyeliği ve eğiticiliği, CETAD yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları yanında ruhsal travma, nörobilim, şizofreni ve anksiyete bozuklukları alanında bilimsel yayınları kitap bölümü ve bir kitap editörlüğü bulunmaktadır.EFS Psychosexual Therapist belgesi sahibidir. Halen CETAD Yönetim Kurulu başkanı, CETAD Eğiticiler Kurulu üyesidir.

  Uz. Dr. Ceyda Güvenç

  1969 Antalya doğumlu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2001 yılında tamamladı. 2013 yılına kadar aynı hastanede sırasıyla psikotik bozukluklar birimi, psikoterapi eğitim ve tedavi merkezi ve cinsel işlev bozuklukları biriminde eğitici ve supervizör olarak görev yaptı. 2013 den itibaren muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. 1997-2002 yılları arasında psikodrama ve grup psikoterapileri eğitimi, 1999-2002 yılları arasında cinsel terapi eğitimi aldı. 2002 den bu yana CETAD’da eğitici terapist ve süpervizör aynı zamanda CETAD genel sekreteri olarak görev yapıyor.

  Uz. Dr. Aytül Gürbüz Tükel

  1990 yılında İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi`nden mezun oldu. 1994-1999 yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi`nden uzmanlık eğitimi alarak 1999 yılında psikiyatri uzmanı oldu. Tez çalışması Vajinismuslu kadınlar üzerineydi. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) üyesi olup bilimsel çalışma grupları ve seçilmiş kurullarında görev yapmaktadır. European Federation of Sexuality(EFS) Avrupa Seksoloji Federasyonu) Yeterlilik Belgesine sahiptir. 2006 yılından itibaren CETAD’da Eğitmen Terapist olarak ders vermektedir. Halen CETAD Başkan yardımcısı ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Kadın Sağlığı Kadın Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyesidir. Mesleki eğitimleri arasında psikodrama, psikoanalitik psikoterapi, cinsel terapi, şema terapi, EMDR Terapisi, Travma Terapisi eğitimi bulunan Dr. Aytül Gürbüz Tükel, 2000 yılından beri kendi kurduğu merkezde çalışmalarını devam ettiriyor.

  Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

  2001 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden uzmanlık eğitimini aldı, 2002 yılında BRSHH’de başasistan olarak atandı. 2012 yılından beri Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezinde eğitici olarak çalışmakta. 2018 yılından itibaren Doçentlik ünvanı aldı. Vekil Eğitim Görevlisi olarak atandı. 1999 depremi sonrasında travma konusunda çalışmaya başladı. 1BARİLEM Bakırköy Travma Terapileri Grubu Koordinatörü ve eğiticisi. CETAD Travma Bilimsel Çalışma Birimi koordinatörü ve CETAD Travma Terapileri Eğitimi yürütücüsü. Bakırköy Psikoterapi Eğitim Merkezi Ruhsal Travma Polikliniği sorumlusu. Türkiye Psikiyatri Derneği Travma ve Afet Çalışma birimi Koordinatörü. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi eğiticisidir.

  LGBTİ Vakalarında Süpervizörler :

  Prof. Dr. Şahika Yüksel

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi. Çalışmalarını kadına yönelik şiddet, işkence, cinsel saldırılar, işkence ve kitlesel şiddet ardı gelişen sorunlar konusunda yoğunlaştırmıştır.  Kadınları güçlendirme konusunda cinsiyet duyarlı çalışmalar yapmaktadır. Bir diğer çalışma alanı transgender ergen ve erişkin kişilere danışmanlık  vermektedir. Sayılan alanlarda araştırmaları ve yazıları vardır.
  TPD, CETAD, TİHV, Mor Çatı eski yönetim kurulu üyesidir. Kurucu üyesi olduğu ESTSS (Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) ve ISTSS (Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) yönetim kurullarında ve insan hakları çalışma birimlerinde yer almıştır.  Halen araştırma ve eğitim çalışmalarını bu kuruluşlarla sürdürmektedir.
  - İstanbul Tabip Odası: Tıp Hizmet ve Tıp Bilim Ödülü  (2016)
  -Türk Sosyal Sağlık Vakfı sağlıkta örnek çalışmalar ödülü (kadın ve çocuk istismarı) (2017)
  Women in Psychology (AWP):  Distinguished Publication Award  (2019)
  WPATH (World Professional Association of Transgender Health) Harry Benjamin Lifetime Distinguished Advocacy Award (2020)

  Travma Vakalarında Süpervizörler :

  Prof. Dr. Şahika Yüksel

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi. Çalışmalarını kadına yönelik şiddet, işkence, cinsel saldırılar, işkence ve kitlesel şiddet ardı gelişen sorunlar konusunda yoğunlaştırmıştır.  Kadınları güçlendirme konusunda cinsiyet duyarlı çalışmalar yapmaktadır. Bir diğer çalışma alanı transgender ergen ve erişkin kişilere danışmanlık  vermektedir. Sayılan alanlarda araştırmaları ve yazıları vardır.
  TPD, CETAD, TİHV, Mor Çatı eski yönetim kurulu üyesidir. Kurucu üyesi olduğu ESTSS (Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) ve ISTSS (Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) yönetim kurullarında ve insan hakları çalışma birimlerinde yer almıştır.  Halen araştırma ve eğitim çalışmalarını bu kuruluşlarla sürdürmektedir.
  - İstanbul Tabip Odası: Tıp Hizmet ve Tıp Bilim Ödülü  (2016)
  -Türk Sosyal Sağlık Vakfı sağlıkta örnek çalışmalar ödülü (kadın ve çocuk istismarı) (2017)
  Women in Psychology (AWP):  Distinguished Publication Award  (2019)
  WPATH (World Professional Association of Transgender Health) Harry Benjamin Lifetime Distinguished Advocacy Award (2020)

  Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

  2001 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden uzmanlık eğitimini aldı, 2002 yılında BRSHH’de başasistan olarak atandı. 2012 yılından beri Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezinde eğitici olarak çalışmakta. 2018 yılından itibaren Doçentlik ünvanı aldı. Vekil Eğitim Görevlisi olarak atandı. 1999 depremi sonrasında travma konusunda çalışmaya başladı. 1BARİLEM Bakırköy Travma Terapileri Grubu Koordinatörü ve eğiticisi. CETAD Travma Bilimsel Çalışma Birimi koordinatörü ve CETAD Travma Terapileri Eğitimi yürütücüsü. Bakırköy Psikoterapi Eğitim Merkezi Ruhsal Travma Polikliniği sorumlusu. Türkiye Psikiyatri Derneği Travma ve Afet Çalışma birimi Koordinatörü. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi eğiticisidir.

  Prof. Dr. Ejder A. Yıldırım

  1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun oldu. 1997-2002 yıllarında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisası yaptı. 2004’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası İstanbul Tabip Odası Halıdere Sağlık Merkezi yöneticisi olarak çalıştı. 2000-2001 yıllarında politik açlık eylemleri süresince TTB cezaevleri gözlemcisi oldu. 2005 yılında Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nde (CETAD) Eğitmen Terapist olarak kabul edildi. 2006 yılında Psikodramatist, 2009 yılında Psikodrama Eğitmeni unvanı aldı. Türkiye’nin ilk toplum ruh sağlığı merkezinin kurucu koordinatörü oldu. Van Depremi sonrası saha gözlemcisi olarak çalıştı. Güngören, Mavi Marmara, Ankara Garı, Atatürk Havalimanı, Beşiktaş, Reina vb Terör saldırıları sonrası adli bilirkişilik ve klinik ruh sağlığı hizmetlerini yürüttü. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör ünvanı aldı. Bakırköy Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi Koordinatörü olarak çalışmaktadır ve uzmanlık eğitiminde psikoterapi beceri eğitimleri vermektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Bölge Koordinatörü, A.Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğiticisi ve Travma Kurulu başkanı, Bakırköy Travma Terapileri Grubu kurucusudur. Cinsellik alanı ile ilgili olarak: CETAD eğitimleri yanında cinsel terapi eğitimine 1998 yılında Bakırköy Cinsel İşlev Bozuklukları polikliniğinde aday terapist olarak başladı. 2000-2004 yılları arasında CETAD eğitimlerini tamamladı. 2005 yılında eğitici olarak psikiyatri uzmanlık eğitimi psikoterapi rotasyonunda cinsel terapiler eğitimini asistan eğitiminde standart hale getirdi ve bu eğitim Türkiye’de ilk uygulama oldu. İki dönem TPD Cinsel Bozukluklar Çalışma Birimi koordinatörlüğü, CETAD eğiticiler kurulu üyeliği ve eğiticiliği, CETAD yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları yanında ruhsal travma, nörobilim, şizofreni ve anksiyete bozuklukları alanında bilimsel yayınları kitap bölümü ve bir kitap editörlüğü bulunmaktadır.EFS Psychosexual Therapist belgesi sahibidir. Halen CETAD Yönetim Kurulu başkanı, CETAD Eğiticiler Kurulu üyesidir.

  Süpervizörler: 

  Cinsel İşlev Bozukluğu Vakalarında Süpervizörler :
  Prof. Dr. Cem İncesu
  LGBTİ Vakalarında Süpervizörler :
  Uz. Dr. Seven Kaptan
  Doç. Dr. Koray Başar