Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Eğitimler
 • Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Tedaviler Eğitimi
 • Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Tedaviler Eğitimi

  Derneğimizce 2001 yılından itibaren yürütülen, birbirini izleyen 3 modülden oluşan “Cinsellik ve Cinsel Tedaviler” eğitim programı ve kapsamı 2016 güz dönemi itibarı ile güncellenmiş, bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda revizyona gidilmiştir.

  Bilindiği üzere, ülkemizde cinsel tedaviler ve terapi eğitimleri alanında ilk ve referans meslek örgütü olmamız nedeniyle eğitimlerimize talep çok fazla olmakta, bu nedenle 2003 yılından beri bekleme listesi oluşturulmaktadır. Eğitime başvuru için kişinin, mesleki özgeçmişi, neden cinsel terapi eğitimi almak istediği konusundaki düşünceleri ve tüm iletişim bilgileri içeren bir form ile derneğimizin kurumsal adresi olan [email protected]  elektronik adresine başvurması gerekmektedir. Her yıl eğitim takvimi belli oldukça öncelikle bekleme listesindeki başvuru sırası esas alınarak çağrılar yapılmakta, açıktan alımlar kontenjanlarda boşluk olması ya da ek eğitimler açılması durumunda yapılmaktadır.

  Aşağıda daha önce 3 modül şeklinde yapılan cinsel terapiler eğitiminin 2016 yılından itibaren güncellenmiş basamakları bilgisi bulunmaktadır. Eğitim iki bölümden oluşacak olup Modüler tanım yerine eğitilenlerin kendilerini geliştirmek ve bilgiyi kullanım amaçları doğrultusunda temel eğitim ve ileri terapi eğitimi şeklinde tanımlamaya gidilmiştir. Her bölüm ise iki kısımdan oluşmaktadır. Buna göre:

  Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi
  Cinsellik ve cinsel sorunlara genel yaklaşım, Cinsel gelişim, Kimlik ve cinsellik (25 saat), 
  Cinsel öykü alma, değerlendirme yöntemleri, Cinsel işlev bozuklukları genel bilgisi, Cinsel soruna tanısal yaklaşım, Cinsel travma ve multidisipliner bakış (26 saat)

  Cinsel Terapi Eğitimi
  Cinsel işlev bozukluklarında klinik müdahaleler, Cinsel tedaviler ve terapi teknikleri (75 saat), 
  Olgu takibi ve süpervizyon (96 saat)

  Her bölüm kendi içinde bir bütünlük ve eğitim hedefi taşımaktadır. Bölümlerdeki her bir ders için alanında uzmanlaşmış farklı eğiticiler görev alacak olup her bölüm için ayrı katılım belgesi verilecektir.

  Eğiticiler : Prof.Dr. Arşaluys Kayır, Uz.Dr. Nesrin Yetkin, Prof.Dr. Şahika Yüksel, Prof.Dr. Cem İncesu, Prof.Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Uz.Dr. Ceyda Güvenç, Doç.Dr. Y.Özay Özdemir, Uz.Dr. Aytül Gürbüz Tükel, Uz.Dr. Seven Kaptan, Uz.Dr. Berk Murat Ergun, Op.Dr. Irmak Bircan, Uz.Dr. Nazmi Algan, Av. Gürkan Sert, Doç.Dr.N.Berfu Akbaş, Doç.Dr.Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Uz.Dr. Banu Aslantaş Ertekin, Uz.Dr. Esengül Kayan, Doç. Dr. Koray Başar, Uz. Dr. Ebru Soylu, Uz.Dr.Görkem Karakaş Uğurlu, Doç.Dr.Mehmet Çağdaş Eker, Uz.Dr.Nezaket Kaya, Uz.Dr.Evrim Ebru Öztekin, Uz.Dr.Sema Buzrul Sönmez, Prof.Dr.Taner Güvenir, Uz.Dr. A.Nur Engindeniz, Prof.Dr.Ömer Böke, Prof.Dr.Gülcan Kalender Güleç, Uz.Dr.H.Rengin Güvenç, Uz.Dr.Ender Cesur, Doç.Dr.Enis Rauf Coşkuner, Uz.Dr.Süleyman Çakıroğlu, Uz.Dr.İlker Küçükparlak

  Süpervizörler: 

  Cinsel İşlev Bozukluğu Vakalarında Süpervizörler : Nesrin Yetkin, Cem İncesu, Ejder Akgün Yıldırım, Ceyda Güvenç, Aytül Gürbüz Tükel, Münevver Hacıoğlu Yıldırım
  LGBTİ Vakalarında Süpervizörler : Şahika Yüksel, Seven Kaptan, Koray Başar
  Travma Vakalarında Süpervizörler : Şahika Yüksel, Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Ejder Akgün Yıldırım

  EĞİTİMİN KAPSAMI, KABUL VE DEVAM KOŞULLARI:

  Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimine Kabul Koşulları: Cinsellik ve Cinsel işlev bozuklukları temel eğitiminde, cinsellik kavramı, cinsel sorunlar ve cinsel işlev bozuklukları ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Bu bölüm cinsellik alanında çalışan klinisyenlere ve ruh sağlığı profesyonellerine açık olup tüm hekimler, psikologlar, rehber ve danışmanlar, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler katılabilir. 
  Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde, CETAD üyelerine başvuru sırasına göre öncelik tanınacaktır. Eğitime seçme yetkisi yönetim kurulundadır. Her eğitim bölümü başlamadan önce CETAD Yönetim Kurulu kendisi ya da Eğitim Komisyonundan görevlendirdiği komisyon ile başvuran adaylar arasından, katılımcıları saptar.

  Cinsel Terapiler Eğitimi´ne Kabul Koşulları: Bu bölüm, cinsel terapist yetiştirme programı olup cinsellik ve cinsel sorunlara müdahale alanında ileri ve özel bir eğitimdir. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi’ni tamamlamış katılımcılardan bu eğitime katılmak isteyenler, aşağıda ölçütleri tanımlanmış özelliklere haiz olmalarına göre eğitime kabul edilirler. Adayın cinsel terapist olmaya uygun ve hazır olduğuna, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş ve Eğitim Komisyonu üyeleri arasından seçilmiş olan mülakat komisyonu raporu ve eğiticilerin değerlendirme kanaatleri esas alınarak CETAD Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Bu seçimlerde geçerli ölçütler şöyle belirlenmiştir:

  1. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi’ni tamamlamış olmak
  2. Psikiyatri uzmanı, psikiyatri asistanı, psikolog olmak. (Psikolojik rehberlik ve danışmanlık–PDR mezunları için psikoloji lisansı denkliği ya da klinik psikoloji yüksek lisansı şartı aranır. (Lisans düzeyinde farklı bölümden mezun olanlar psikoloji alanında lisansüstü eğitimlerini yapsalar dahi bu eğitime kabul edilmezler)
  3. Psikiyatri asistanları için: Psikiyatri uzmanlık eğitiminin en az iki yılını tamamlamış olmak
  4. Psikoloji mezunları için lisans eğitimini bitirdikten sonra en az 2 yıl sahada çalışmış olmak (PDR mezunları için de lisanstan mezun olma süresine bakılmaksızın psikolog ya da psikolog kadrosuna denk gelen bir görevde 2 yıl çalışmış olmak)
  5. Psikologlar (ve koşulları sağlayan PDR mezunları) için ruh sağlığı alanında ileri klinik deneyime sahip olunması. Burada adayın lisans eğitimini tamamladıktan sonra, önemli psikiyatrik bozuklukları tanıyıp ayırt edebilecek kadar genel psikiyatri hastanesinde, psikiyatri servis ve/veya servisi olan bir hastanenin polikliniğinde yeterli süre çalışmış olması istenir. Klinik psikoloji yüksek lisansını ya da doktorasını bitirmiş olsa bile aktif hastane deneyiminin olması istenir.
  6. Tüm başvuranlar için (psikiyatri ve psikoloji) temel bir psikoterapi eğitimi ve deneyiminin olması

  Koşulları karşılayanlar eğitim komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra “Cinsel Terapi Eğitimi”ne kabul edilirler. Eğitim komisyonu bu kararında ayrıca aşağıdaki unsurları da göz önüne alır.

  1. Adayın eğitim için motivasyonu
  2. Cinsel terapist olmaya uygunluk (cinsel yaşamdaki farklılıklara saygı duyma ve cinsellikle ilgili önyargılarına dair farkındalık geliştirebilme, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılık yapmama, empati yapabilme ve farklı olanı anlayıp saygı duyabilme, kendi zayıflıklarının ve sorunlarının farkında olma)
  3. Genel psikoterapi bilgisine sahip olma
  4. Hastalarının zarar görmemesi ve yararını kendi kişisel çıkarlarından üstün tutabilme
  5. İşini ciddiye alma ve saygı duyma
  6. Etik davranabileceği konusunda bir kuşkunun bulunmaması
  7. Tıbbi etik kurallarını ihlalden ceza almamış olmak.

  Önemli:
  Her aday başvurduğunda yukarıdaki tüm koşulları ve eğitim komisyonunca verilecek her türlü kararı kabul etmiş sayılır. 
  6 günlük ‘Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi’nde 4 saati, 9 günlük toplu ‘Cinsel Terapi Eğitimi’nde 8 saati aşan devamsızlıklarda katılım belgesi verilmez.

  Eğitimin İçeriği:
  Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi
  Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimi; 3’er günlük iki kısımdan ve 51 saatten oluşmakta, 6 günde tamamlanmaktadır.

  1. Kısım: Cinsellik ve cinsel sorunlara genel yaklaşım, Cinsel gelişim, Kimlik ve cinsellik

  • Cinsellik
  • Yakın İlişkiler
  • Cinsel Anatomi ve Fizyoloji
  • Psikoseksüel Gelişim
  • Cinsel İnanışlar
  • Cinsel Kimlik ve Cinsel Roller
  • Cinsiyet ve Cinsel Kimlik Farklılıkları
  • Cinsel Davranışlar
  • Ergen Cinselliği
  • CİB'de Etiyoloji
  • Duyumsal Odaklanma

  2. Kısım: Cinsel öykü alma, değerlendirme yöntemleri, cinsel işlev bozuklukları genel bilgisi, cinsel soruna tanısal yaklaşım, cinsel travma ve multidsipliner bakışı

  • Cinsel Öykü
  • Vajinismus ve Cinsel Ağrı Bozuklukları
  • Kadınlarda Uyarılma ve Orgazm Bozuklukları
  • Sertleşme Bozuklukları
  • Boşalma Bozuklukları
  • Cinsel İstek Bozuklukları
  • CİB'de Ürolojik Yaklaşım
  • CİB'de Jinekolojik Yaklaşım
  • Güvenli Seks
  • Parafililer
  • Cinsel Travma
  • Transgender
  • Cinsellikte İlişkinin Değerlendirilmesi
  • Tanısal Değerlendirme
  • CİB ve Psikofarmakoloji

  Cinsel Terapi Eğitimi
  Cinsel Terapi Eğitimi 9 günde 75 saatlik toplu eğitim ve sonrasında 18 ay içinde tamamlanacak en az 96 saat süpervizyondan oluşur.

  • Öykü Değerlendirme
  • Cinsel Terapi Teknikleri
  • Cinsel Terapide Sınırlar ve Çerçeve
  • CİB’de Dinamik Yaklaşımlar
  • CİB’de Kognitif Davranışçı Yaklaşım
  • Çift Tedavileri
  • Grup Tedavileri
  • Bilgilendirme Oturumları ve Psikoeğitim Teknikleri
  • Erken Boşalma
  • Vajinismus
  • Sertleşme Bozuklukları
  • Kadında Uyarılma ve Orgazm Bozuklukları
  • Cinsel İstek Bozuklukları
  • Geç Boşalma
  • Eşi Olmayanlarda Tedavi
  • İki Eşte de Cinsel İşlev Bozukluğu Olduğunda Tedavi
  • Çifte Cinsel Terapi Başlamak
  • Cinsel Travma Hastalarına Yaklaşım
  • Cinsel Terapistler İçin Yasalar
  • Eşcinselliğe Yaklaşım
  • Sanal Seks, Hiperseksüalite ve Parafilik Bozukluklarda Tedavi Yaklaşımı
  • Cinsel Konularda Bilirkişilik