Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Dernek
 • Dernek Hakkında
 • Dernek Hakkında

  Cinsel Eğitim,Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), 1998 yılında cinsellik alanında çalışan 11 psikiyatrist ve psikolog tarafından kuruldu. Bugün 130 üyesi bulunan Derneğimizin amacı, cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerden profesyoneller arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerinin cinsel tedaviler konusunda eğitmek, cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmak şeklinde özetlenebilir.

  CETAD NELER YAPIYOR ?

  Düzenli olarak, CETAD GÜNLERİ adı altında bilimsel toplantılar düzenliyoruz:

  *CETAD GÜNLERİ-I´i 11 - 12 Aralık 1998´de, Kognitif ve Davranış Tedavileri Derneği ile beraber, "Cinsel İşlev Bozukluklarında Güncel Tedaviler ve Kognitif Psikoterapilerdeki Son Gelişmeler" konusunda yaptık.

  *CETAD GÜNLERİ-II´yi 24 - 26 Kasım 2000´de "Cinsel Eğitim" konusuna ayırarak, ülkemizde çeşitli kurumlarda, farklı gruplara, farklı yöntemlerle cinsel eğitim veren ve cinsel eğitim verecek eğiticileri eğiten profesyonellerin (cinsel terapist, doktor, psikolog, pedagog öğretmen, hemşire) cinsel eğitimi aynı platformda tartışmasına ev sahipliği yaptık.

  *CETAD GÜNLERİ-III´ü, Türkiye Psikiyatri Derneği´nin 30 Nisan - 4 Mayıs 2003 tarihlerinde Antalya-Kemer´de düzenlediği 7. Bahar Sempozyumları içinde, "Psikiyatri ve Cinsellik" adı altında gerçekleştirdik.

  *CETAD GÜNLERİ-IV'ü, "Cinsel İşlev Bozuklukları" adı altında, Psikiyatri Güz Okulu-IV'ün düzenlendiği 5 - 9 Eylül 2005 tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirdik.

  *CETAD GÜNLERİ-V'i, "Cinsel Sağlıkta Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Medyanın Rolü" adı altında, CETAD'ın 2006 - 2007 yılları arasında 1 yıl süreyle yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında desteklenen "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk" isimli projenin kapanış oturumu içinde gerçekleştirdik.

  *CETAD GÜNLERİ-VI’yı,  “Cinsellik ve Cinsel Eğitim” adı altında Türkiye Aile Planlaması Vakfı ile birlikte 3 – 4 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul Ortaköy Princess Otel’de gerçekleştirdik.

  Yine düzenli olarak, daha geniş kapsamlı ve psikiyatri, psikoloji, üroloji ve jinekoloji gibi farklı disiplinlerin katılımı ile "Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongre'lerini" düzenliyoruz :

  *Kognitif Davranış Tedavileri Derneği ile birlikte, 26 - 28 Kasım 1999´da Prof. Dr. Engin Eker başkanlığında III. Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresini,

  *29 - 31 Mart 2002´de Prof. Dr. Arşaluys Kayır başkanlığında IV. Ulusal Cinsel İşlev ve Bozuklukları Kongresini yaptık.

  *24 - 26 Mayıs 2004´de Dr. Nesrin Yetkin başkanlığında İstanbul´da Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi'ni yaptık.

  *24 - 26 Kasım 2006'da Prof.Dr.Şahika Yüksel başkanlığında İstanbul'da Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI.Ulusal Kongresi'ni yaptık.

  *21 - 23 Kasım 2008'de Doç.Dr.Cem İncesu başkanlığında İstanbul'da Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII.Ulusal Kongresi'ni yaptık.

  *3 - 5 Aralık 2010’da Prof.Dr.Doğan Şahin başkanlığında İstanbul’da Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VIII.Ulusal Kongresi’ni yaptık.  

  * 20 – 23 Aralık 2012’de Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur ve Prof. Dr. Cem İncesu başkanlığında İstanbul’da Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX.Ulusal Kongresi’ni yaptık.

  * 28 – 30 Kasım 2014’te İstanbul’da Cinsellik ve Cinsel Tedaviler X.Ulusal Kongresi’ni yaptık.

  Ülkemizde cinsel tedavilerin yalnızca bilimsel ölçütler içerisinde değil aynı zamanda etik kurallar doğrultusunda yapılması konusunda da duyarlıyız: 13 Şubat 2002´deki Genel Kurul toplantımızda CETAD Etik Kuralları ve bu kuralların yaşama geçirilmesi konusunda çaba göstermek üzere CETAD organlarının arasına Onur Kurulunun eklenmesi kabul edilmiştir. Onur Kurulumuz 2004 yılında yapılan Genel Kurul'da oluşturulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmayı planlıyoruz.

  Yalnızca ulusal ölçekte değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte de sesimizi duyurabilmek amacındayız: Bu nedenle, benzer amaçlar doğrultusunda etkinlik gösteren diğer ülkelerdeki kuruluşlarla daha etkin bir iletişim sağlayabilmek ve yakın gelecekte uluslararası etkinliklere yönelebilmek amacıyla CETAD, Mart 2003´de Küba´da yapılan 16. Dünya Seksoloji Kongresi´nde, Dünya Seksoloji Birliği (World Association for Sexology)´ne başvurmuş ve üye olarak kabul edilmiştir.

  2001 yılından beri cinsellik ve cinsel tedaviler konusunda düzenli bir eğitim programı yürütüyoruz:

  Sağlık profesyonellerini, cinsellik kavramı ve özel bir eğitim ve deneyim gerektiren cinsel tedaviler konusunda çağdaş bilimsel standartlarla donatmak amacıyla 2001 yılından itibaren bir eğitim programı başlattık.

  Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında desteklenen, 15 Haziran 2006 - 15 Haziran 2007 tarihleri arasında bir yıl süreyle "YAŞAM BOYU CİNSEL SAĞLIK... Sizin de HAKKINIZ!" sloganıyla "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk" isimli projeyi yürüttük. Bu proje kapsamında 8 adet bilgilendirme dosyası ile Cinsel Yaşam ve Sorunları başlıklı medya rehberi ve Cinsel Sağlık - Üreme Sağlığı Araştırması 2006 kitaplarını hazırladık.

  "Habertürk Televizyonu"nda Cumartesi ve Pazar günleri saat 15:10 - 16:20 arasinda canli olarak yayinlanan Esra Kazancibasi"nin sundugu Medikal programinin her Cumartesi günkü yayini; 17 Nisan 2008 - 17 Ocak 2009 tarihleri arasında, CETAD ve TAP Vakfı tarafından "Cinsel Sağlık Köşesi" adı altında, CETAD ve TAP Vakfı"nın dönüşümlü olarak belirlediği uzman konukların katılımıyla gerçekleştirdik."

  Lambdaİstanbul Aile Grubu üyeleri ile çocuğunun, kardeşinin veya herhangi bir akrabasının eşcinsel, biseksüel, travesti veya transseksüel olduğunu öğrenen ve bu konu hakkında konuşmak isteyenlerin katıldığı ve her ayın ilk Perşembesi gerçekleştirilen bilgilendirme ve destek toplantıları yapmaktayız.