Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Dernek
 • Dernek Hakkında
 • Dernek Hakkında

  Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), cinsellik alanında çalışmakta olan deneyimli  psikiyatrist ve psikolog tarafından 1998 yılında kuruldu. Bugün, farklı sağlık hizmet sunucularından üyeleri bulunan derneğimizin amacı, toplumun cinsel eğitimine ve cinsel sağlığın gelişimine katkıda bulunmak, cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerden profesyoneller arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerini cinsel tedaviler konusunda eğitmek, ülkemizde cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak, cinsellik alanındaki araştırmaları desteklemek ve toplumun cinsel sağlık alanında duyarlılık ve haberdarlığının arttırılmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

   Ülkemizde cinsel tedavilerin bilimsel ölçütler içerisinde ve etik kurallar doğrultusunda yapılması konusunda duyarlı kararlılığımızın bir sonucu olarak 13 Şubat 2002´deki Genel Kurulumuzda CETAD Etik Kuralları kabul edilmiştir. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ile işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Bu kuruluşların ilgili çalışma birimleri ve komisyonları ile bir çok ortak etkinlik gerçekleştirilmiştir. CETAD Türk Nöropsikiyatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği öncülüğünde kurulan ve ülkemizde ruh sağlığı alanında çalışan derneklerin oluşturduğu Ruh Sağlığı Platformu’nun Eylül 2006´daki kuruluşundan beri üyesidir. Uluslararası ölçekte de benzer amaçlar doğrultusunda etkinlik gösteren bilimsel kuruluşlarla işbirliği sağlanmış, ortak etkinlikler planlanmıştır. CETAD, Mart 2003´de Küba´da yapılan 16. Dünya Seksoloji Kongresi´nde, Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health)´ne Türkiye’den ilk üye olarak kabul edilmiştir. 2008 yılında EFS (Avrupa Seksoloji Federasyonu) na üye olmuştur.

  Kurulduğu zamandan beri düzenli olarak kongreler ve bilimsel toplantılar düzenlemekteyiz. Kongre ve toplantı programlarımızın ayrıntılarına Web sayfamızdaki kongreler başlığından ulaşabilirsiniz. 

  Sağlık hizmeti sunucularını, cinsellik kavramı ve özel bir eğitim ve deneyim gerektiren cinsel sorunlara yaklaşım ve tedavi konusunda çağdaş bilimsel standartlarla donatmak amacıyla 2001 yılından beri eğitim modülleri düzenliyoruz. Alanında deneyimli psikiyatrist, psikolog, ürolog, jinekolog, avukat ve aile hekimliği uzmanlarından oluşan geniş eğitici kadromuzla, sürekli güncellenen standart eğitim programımızla, Türkiye’nin ilk cinsel terapist yetiştiren kurumuyuz. Birbirini izleyen 3 modül ve toplam  2 bölümden  oluşan standart bir eğitim paketi uyguluyoruz. Başvuru için kişinin mesleki özgeçmişi, neden cinsel terapi eğitimi almak istediği konusundaki düşünceleri ve tüm iletişim adresleri ile birlikte [email protected] adresine başvurması gerekmektedir Eğitim konusunda daha detaylı bilgiye Web sayfamızdaki eğitim başlığından ulaşabilirsiniz.

  2017 yılından itibaren başta cinsel travmalar olmak üzere ruhsal travmalar konusunda toplam 8 modül ve süpervizyondan oluşan CETAD Travma eğitmlerini sürdürmekteyiz. Ayrıntılı bilgi eğitim başlığında paylaşılmıştır.

  bahis siteleri

   

  Proje ve Araştırmalar . “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk” Projesi: 15 Haziran 2006 - 15 Haziran 2007 tarihleri arasında bir yıl süreyle, Doç.Dr. Cem İncesu yöneticiliğinde “YAŞAM BOYU CİNSEL SAĞLIK... Sizin de HAKKINIZ!” sloganıyla, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında desteklenen, “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk” isimli projeyi yürüttük. Bu proje kapsamında, web sitemizden de ulaşılabilen 8 adet bilgilendirme dosyası ile ‘Cinsel Yaşam ve Sorunları’ başlıklı medya rehberi ve ‘Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı Araştırması 2006’ kitaplarını hazırladık. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında desteklenen “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk” isimli projesi kapsamında, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması 2006 gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaların ve bilgilendirme dosyalarının  detayına  Web  sayfamızın kütüphane başlığından ulaşabilirsiniz.

  CETAD temel olarak üç yönde faaliyet göstermektedir. Birincisi, görece kısa süreli bir hedefimiz olan, cinsellik alanında çalışan profesyonellerin çağdaş bilimsel standartlara uygun eğitimi ve bu alandaki etik dışı girişimlerin engellenmeye çalışılmasıdır. İkinci hedefimiz cinsel sorunlar alanında çalışmamakla birlikte bu tür sorunlarla karşılaşan hekim ve diğer sağlık personellerinin uygun, doğru ve etik yaklaşım konusundaki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunulmasıdır. Daha uzun süreli ve önemli bulduğumuz üçüncü hedefimiz ise, cinsel sağlık/ üreme sağlığı konusunda halkın doğru bilgilendirilmesi, yaygın yanlış inanış ve tutumların düzeltilmesi, cinsel ayırımcılığın azaltılması olarak özetlenebilir.