Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Eğitimler
 • Cinsel Travma ve Travma Terapileri Eğitimi
 • Cinsel Travma ve Travma Terapileri Eğitimi

  Cinsel Travma ve Travma Terapileri Eğitimi, bünyemizde kurulu Cinsel Travmalar Bilimsel Çalışma Birimi tarafından gerçekleştirilir.

  Cinsel Travma ve Travma Terapileri Eğitimi ayda bir sıklıkla hafta sonu tek gün ve 8 saat olacak şekilde 7 oturumdan oluşur. Başta cinsel travmalar ve insaneli ile olan travmalar olmak üzere ruhsal travmaya temel yaklaşım, psikososyal müdahaleler, ruhsal travmada bilişsel davranışçı terapi, uzamış maruz bırakma, dinamik destekleyici psikoterapi, grup terapileri teknikleri, adli yaklaşım, eklektik tedaviler ve EMDR tekniklerini kapsar.

  Çalışma Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Münevver Yıldırım koordinatörlüğü ile Prof. Dr. Şahika Yüksel ve Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım danışmanlığında ülkemizde ruhsal travma alanında deneyimli eğiticilerden oluşan bir ekip ile yürütülen bu eğitimler sonucunda yetkin ve birbirleri ile işbirliği içerisinde işlevsel bir klinisyen grubu oluşturmayı amaçlanmaktadır.

  Katılma Koşulları:

  Eğitimlere ruh sağlığı alanında çalışan ve aşağıdaki koşulları karşılayan psikiyatri uzmanı/asistanları ile klinik deneyimi olan psikologlar katılabilir. Katılım için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir. Ruhsal travmalar ile ilgili çalışma deneyimi ve isteği öncelikli tercih nedeni olacaktır.

  1. Tüm başvuranlar için (psikiyatri-psikoloji) uzmanlık aldığı kurum içi ya da dışarıdan alınmış temel psikoterapi eğitim ve deneyiminin olması, (en az bir psikoterapi ekolünde denetimli klinik deneyimin olması)

  2. Travma terapisi uygulamaya uygunluk (kültürel yaşam ve cinsel yaşamdaki farklılıklara saygı duyma, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılık yapmama, cinsellikle ilgili önyargılarına dair fikir geliştirebilme, empati yapabilme farklı olanı anlayıp saygı duyabilme, kendi zayıflıklarının ve sorunlarının farkında olma)

  3. Hastaların zarar görmemesi ve yararını kendi kişisel çıkarlarından üstün tutabilme, tıbbi etik ihlalden ceza almamış olma ve etik davranabileceği konusunda kuşkunun bulunmaması

  4. Adayın eğitim için motivasyonun olması, işini ciddiye alma ve saygı duyma

  5. Psikiyatri asistanları için uzmanlık eğitiminin en az 2 yılını tamamlamış olma

  6. Psikoloji mezunları için lisans eğitimlerini bitirdikten sonra en az sahada 2 yıl çalışmış olma (Psikolojik rehberlik danışmanlık-PDR mezunları için psikoloji lisansı denkliği ya da klinik psikoloji yüksek lisansı şartı aranır. Lisans düzeyinde farklı eğitim alanlar psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olsalar dahi eğitime kabul edilmezler. PDR mezunları için lisanstan mezun olma sürelerine bakılmaksızın psikolog olarak ya da psikolog kadrosuna denk gelen bir görevde 2 yıl çalışmış olmak) Psikologlar (ve koşulları sağlayan PDR mezunları için) ruh sağlığı alanında ileri klinik deneyime sahip olunması. Burada adayın önemli psikiyatrik bozuklukları tanıyıp ayırt edebilecek kadar genel psikiyatri hastanesinde psikiyatri servis ve/ veya servisi olan bir hastanenin polikliniğinde yeterli süre çalışmış olması istenir (Klinik psikoloji yüksek lisansını ve doktorasını bitirmiş olsa bile aktif hastane deneyimi olması istenir).

  Her aday başvurduğunda yukarıdaki tüm koşulları ve eğitim konusunda verilecek tüm kararları kabul etmiş sayılır

  Eğitim Programı Başlıkları

  CİNSEL TRAVMA VE TRAVMA TERAPİLERİ EĞİTİM MODÜLLERİ

  Eğitim Düzenleme Kurulu: Şahika Yüksel, Ejder Akgün Yıldırım, Münevver Yıldırım

  Koordinatör: Münevver Yıldırım (CETAD Cinsel Travmalar Çalışma Birimi)

   

  1. Modül

  Temel Kavramlar: Cinsel Travma, Kadın Ruh Sağlığı ve Travma, Nörobiyoloji, Travmaya Yaklaşım:

  Eğiticiler: Şahika Yüksel, Münevver Yıldırım, Leyla Gülseren, Lale Tırtıl Ejder Akgün Yıldırım, 


   

  2. Modül

  Travmaya Akut dönem müdahale, Başlangıç Oturumları ve Tedavi Planlama

  Eğiticiler: Şahika Yüksel, Münevver Yıldırım, Ejder Akgün Yıldırım, Ayşe Devrim Başterzi,


   

  3. Modül

  Travmada Bilişsel Davranışçı Tedaviler

  Eğiticiler: Münevver Yıldırım, Tamer Aker

   

  4. Modül

  Travmada Uzamış Maruz Bırakma Tedavisi

  Eğiticiler: Levent Sütçügil

   

  5. Modül

  Travmada Dinamik Yönelimli Destekleyici Tedaviler ve Grup Terapileri

  Eğiticiler: Cem Kaptanoğlu, Ejder Akgün Yıldırım, Şahika Yüksel


   

  6. Modül

  Adli açıdan ruhsal Travmaya Yaklaşım, Afetler, Çocukluk çağı cinsel travmaları 

  Eğiticiler:, Ufuk Sezgin, Lale Tırtıl,  Münevver Yıldırım, Süleyman Çakıroğlu


   

  7. Modül

  Travmada EMDR tedavisi

  Eğiticiler: Burhanettin Kaya