SAĞLIKTA ŞİDDETE DAİR YASA DEĞİŞİKLİĞİ

24 Eylül 2022 / cetad.org.tr

Son dönemlerde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesine yönelik yasa teklifi, TBMM'de kabul edilmiştir. Buna göre sağlıkta  fiziksel şiddet uygulandığında kişi tutuklu yargılanacak ve cezada iyi hal indirimi uygulanmayacaktır.

Son yıllarda uygulanan sağlık politikaları ile hekim ve hasta ilişkisi gittikçe bozulmaya başlamıştır. Sağlık sistemi ile ilgili tüm olumsuzluklar hekimin ve sağlık çalışanlarının üzerine yıkılmış, sağlık çalışanlarının emeği değersizleştirilmiştir. Hekimin saygınlığını yitirmesine yol açan bir yönetim biçimi ve yönetici modeli oluşturulmuştur. Ayrıca şiddet suçunu işleyenlere yeterli cezanın verilmemesi suçun caydırıcılığı azaltmış, günden güne artan sağlık şiddet olayları sıradanlaşmıştır.

Yüzyıllardır kendisini insanların sağlığını korumaya, hastalıklarını iyileştirmeye adamış  kişilere uygulanan şiddet kabul edilemez. Bu şartlar altında  yeterli sağlık hizmetinin sağlanamayacağı aşikardır. Tüm toplumu ilgilendiren bu sorunun ortadan kaldırılması için uygulanan cezaların arttırılması yüz güldürücü olsa da yeterli değildir. Yalnızca cezai yaptırımların düzenlenmesi ile şiddetin durdurulabilmesi mümkün değildir. Sağlık sisteminin işleyişinde köklü değişiklikler olmadığı, sağlık çalışanlarının sırtındaki yük azaltılmadığı, sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz değerlendirmeler değişmediği sürece şiddetin önüne geçmek mümkün olamayacaktır. Fiziksel şiddet buzdağının görünen kısmı olup şiddete yol açabilecek tüm tutumlar ile mücadele edilmelidir.cezalandır Hekimlik mesleğine hak ettiği değer yeniden verilmeli, şiddete karşı tutumla halka model olunmalıdır.