Cinsel Travma ve Travma Terapileri Eğitimi başvuruları tamamlanmıştır. 24 Ekim 2022 ve sonrasında yapılan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Kontenjan dolmuştur.

26 Kasım 2022 / cetad.org.tr

Katılma Koşulları:

Eğitimlere ruh sağlığı alanında çalışan ve aşağıdaki koşulları karşılayan psikiyatri uzmanı/asistanları ile klinik deneyimi olan psikologlar katılabilir. Katılım için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir. Ruhsal travmalar ile ilgili çalışma deneyimi ve isteği öncelikli tercih nedeni olacaktır. Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.

1. Tüm başvuranlar için (psikiyatri-psikoloji) uzmanlık aldığı kurum içi ya da dışarıdan alınmış temel psikoterapi eğitim ve deneyiminin olması, (en az bir ana psikoterapi ekolünde süpervizyon ile eğitim ve klinik deneyimin olması)

2. Travma terapisi uygulamaya uygunluk (kültürel yaşam ve cinsel yaşamdaki farklılıklara saygı duyma, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılık yapmama, cinsellikle ilgili önyargılarına dair fikir geliştirebilme, empati yapabilme farklı olanı anlayıp saygı duyabilme, kendi zayıflıklarının ve sorunlarının farkında olma)

3. Hastaların zarar görmemesi ve yararını kendi kişisel çıkarlarından üstün tutabilme, tıbbi etik ihlalden ceza almamış olma ve etik davranabileceği konusunda kuşkunun bulunmaması

4. Adayın eğitim için motivasyonun olması, işini ciddiye alma ve saygı duyma

5. Psikiyatri asistanları için uzmanlık eğitiminin en az 2 yılını tamamlamış olma

6. Psikoloji mezunları için lisans eğitimlerini bitirdikten sonra en az sahada 2 yıl çalışmış olma (Psikolojik rehberlik danışmanlık-PDR mezunları için psikoloji lisansı denkliği ya da klinik psikoloji yüksek lisansı şartı aranır. Lisans düzeyinde farklı eğitim alanlar psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olsalar dahi eğitime kabul edilmezler. PDR mezunları için lisanstan mezun olma sürelerine bakılmaksızın psikolog olarak ya da psikolog kadrosuna denk gelen bir görevde 2 yıl çalışmış olmak) Psikologlar (ve koşulları sağlayan PDR mezunları için) ruh sağlığı alanında ileri klinik deneyime sahip olunması. Burada adayın önemli psikiyatrik bozuklukları tanıyıp ayırt edebilecek kadar genel psikiyatri hastanesinde psikiyatri servis ve/ veya servisi olan bir hastanenin polikliniğinde yeterli süre çalışmış olması istenir (Klinik psikoloji yüksek lisansını ve doktorasını bitirmiş olsa bile aktif hastane deneyimi olması istenir).

Her aday başvurduğunda yukarıdaki tüm koşulları ve eğitim konusunda verilecek tüm kararları kabul etmiş sayılır

CİNSEL TRAVMA VE TRAVMA TERAPİLERİ EĞİTİM MODÜLLERİ

Eğitim Düzenleme Kurulu: Şahika Yüksel, Ejder Akgün Yıldırım, Münevver Yıldırım

Koordinatör: Münevver Yıldırım (CETAD Cinsel Travmalar Çalışma Birimi)

1. Modül

26 Kasım

cumartesi

 

Temel Kavramlar: Cinsel Travma, Kadın Ruh Sağlığı ve Travma, Nörobiyoloji, Travmaya Yaklaşım:

Eğiticiler: Şahika Yüksel, Münevver Yıldırım, Leyla Gülseren, Rengin Güvenç, Ejder Akgün Yıldırım,

2. Modül

 27 Kasım

pazar

Travmaya Akut dönem müdahale, Başlangıç Oturumları ve Tedavi Planlama

Eğiticiler: Şahika Yüksel, Münevver Yıldırım, Ejder Akgün Yıldırım, Ayşe Devrim Başterzi, Zerrin Oglagu

3. Modül

24 Aralık

cumartesi

 

Travmada Bilişsel Davranışçı Tedaviler

Eğiticiler: Münevver Yıldırım, Tamer Aker

4. Modül

25 Aralık

pazar

 

Travmada Uzamış Maruz Bırakma Tedavisi

Eğiticiler: Levent Sütçügil

5. Modül

21 Ocak

cumartesi

Travmada Dinamik Yönelimli Destekleyici Tedaviler ve Grup Terapileri

Eğiticiler:  Ejder Akgün Yıldırım, Şahika Yüksel

6. Modül

22 Ocak

pazar

Adli açıdan ruhsal Travmaya Yaklaşım, Afetler, Çocukluk çağı cinsel travmaları

Eğiticiler:, Ufuk Sezgin, Lale Tırtıl,  Münevver Yıldırım, Süleyman Çakıroğlu

7. Modül

25 Şubat

cumartesi

Travmada EMDR tedavisi

Eğiticiler: Burhanettin Kaya

 

8. Modül

26 Şubat

pazar

Olgu değerlendirme, Uygun olguda Uygun yöntemin seçimi

Şahika Yüksel, Ejder Akgün Yıldırım, Münevver Hacıoğlu Yıldırım