Amerikan Psikologlar Derneği Translarla Psikolojik Uygulamalar Klavuzu

27 Aralık 2017 / cetad.org.tr

Amerikan Psikologlar Derneği'nin yayınladığı 'Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Klavuzu' nun  CETAD, KaosGL ve Pembe Hayat işbirliği ile düzenlenen çevirisi tamamlandı. Klavuzun tam metnine sitemizden ulaşabilirsiniz

"Cinsel kimliğinin herhangi bir bileşeni ile ilgili zorluk yaşayan kişilerin yardım almak üzere başvurularının önemli bir bölümü psikolog, psikiyatr ve diğer ruh sağlığı çalışanlarına olmaktadır. Son yıllarda önemli gelişmeler olmakla birlikte, maalesef ruh sağlığı çalışanlarına verilen örgün eğitimde bu konulara yeterli yer ve zaman ayrılmamaktadır. LGBTİ örgütleriyle işbirliği içinde Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, CETAD gibi meslek kuruluşları giderek artan sıklıkla bu konularda eğitim programları düzenliyor. Bu programlar eğiticilerin bilgi, beceri ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmaları için uygun bir zemin sağlıyor. Ancak, henüz ruh sağlığı alanında cinsel kimlik, özellikle de cinsiyet kimliği ile ilgili çalışanların kullanabileceği yeterli Türkçe kaynak mevcut değil. Dolayısıyla APA kılavuzunun çevirisi, hem ruh sağlığı alanında eğitim almakta olanlar, hem de bu alanda çalışmakta olanlar için güncel bir kaynak sağlamış oluyor. Kılavuz genel olarak yaklaşım ile ilgili ilkeler belirlemekle yetinmeyip, her ilkenin gerekliliğinin bilimsel ve kuramsal arkaplanını ve uygulamaya nasıl yansıtılacağını da gözden geçiriyor. Hem hizmet alanın olası gereksinimlerinden, hem hizmet vermenin gerektirdiği eğitim, donanım ve beceriden bahsediliyor olması, Kılavuzu özellikle alan çalışanları ve eğiticiler için önemli bir kaynak metin haline getiriyor. "

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız