Cinsel Yan Etkilere Neden Olan İlaçlar Nelerdir?

/ cetad.org.tr

İdrar Söktürücüler:   Tiyazid grubu diüretikler, Potasyum tutucular, Furosemid

Tansiyon İlaçları:  Reserpin, Guanetidin, Metildopa, Beta Blokerler, Alfa-2 Antagonistleri, Ace İnhibitörleri, Kalsiyum Kanal Blokerleri, Klonidin

Psikiyatrik İlaçlar: Antipsikotikler, Duygudurum düzenleyicileri, Antidepresanlar, Anksiyolitik/Sedatif-Hipnotik ilaçlar

Ülser İlaçları: H-2 Antagonistleri

Allerji İlaçları: Klorfeniramin, Difenhidramin Hidroklorid, Pseudoephedrin vb.

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Albuterol, Terbutalin, Epinefrin gibi Beta-2 Antagonistleri ve Sempatomimetikler, Teofilin gibi Ksantinler, Kortikosteroidler ve Antikolinerjikler

Epilepsi İlaçları: Fenitoin, Karbamazepin, Valproik asit, Primidon, Fenobarbital vb.

Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar: Digital glikozitleri, Antiaritmik ilaçlar ve Hipolipidemikler

Kolesterol Düşürücü İlaçlar: Statinler, Fibratlar

Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Toksik Maddeler

Alkol/Uyuşturucu Maddeler: Alkol, nikotin, kafein, esrar, kokain, opioidler, barbituratlar, amfetaminler vb.