Cinsel Yaşamda Yanlış İnanışlar (Mitler) Ne Demektir?

/ cetad.org.tr

Cinsel yaşam, diğer insani etkinlikler gibi toplumsal ve kültürel etkilere açıktır. Toplumlar yeni kuşakları yetiştirirken, zaman içinde oluşturduğu kalıp düşünceleri ve yargıları da yeni kuşaklara aktarır. Büyüme sürecinde de içinde büyüdükleri kültüre göre bir kadının ve erkeğin neleri yapması ve neleri yapmaması gerektiğini öğrenmiş olurlar. Ancak bu süreçte öğrendikleri ve benimsedikleri birçok şey yanlıştır. Özellikle cinsellikle ilgili inanışların bir çoğu abartılı, yanlı ve yanlışlara cinsel mitler, yanlış inanışlar denir.