Erkek Cinsel Anatomisi Nedir?

/ cetad.org.tr

Erkek dış cinsel organları, penis, skrotum (torba); iç cinsel organları ise testisler, prostat ve sperm kanallarıdır.

Penis:
Penis, erişkin bir erkekte 6-8 santimetre uzunluğunda, 3-5 santimetre çapında silindir şeklinde bir organdır.Sertleşmede boyu iki katına çıkabilmektedir.Penis uzunluğu kişiden kişiye değişebilmektedir.

Penis baş ve gövde olarak iki bölüme ayrılır. Penis başı sünnet derisi adı verilen deri parçasının içinde bulunur. Sünnet olmayan erkeklerde penis başı yalnız sertleşme sırasında görünür, sertleşme sonrasında tekrar sünnet derisinin içine girer. Sünnet olan erkeklerde ise sertleşme olmadan da penis başı görünür. Penis başında frenulum adı verilen bir bölüm bulunur. Sünnet derisinin penis boynuna tutunmasına yardıma olan bu üçgen bölge erkeğin cinsel uyarılması açısından hassas bir bölgedir. Penis gövdesi temel olarak 3 silindirik yapı ve bunları saran zarlardan oluşur. İki silindirik yapı penisin üst kısmında birbirine paralel olarak uzanır ve vücuda yaklaşırken genişleyerek kemiğe yapışır. Bu silindirik yapılar güçlü bir zarla sarılmıştır ve iç kısımları süngerimsidir. Erkekte penisin sertleşmesi bu süngerimsi yapıların sertleşme sırasında kanla dolması ile gerçekleşir. Diğer silindirik yapı ise bu yapıların alt kısmında yerleşmiştir ve içinden idrar yolu (üretra) geçer. Kadından farklı olarak erkekte idrar yolundan hem idrar, hem de meni gelmektedir. Kadında ise vajina girişi ile idrar yolu farklıdır. Penisin hemen tüm bölgeleri duyarlıdır. Yağ dokusu içermez.

Skrotum (torba):
Büyüklüğü ve şekli yaşa göre değişkenlik gösterir. İki uyluk arasında aşağıya doğru sarkan içinde testis, sperm kanalları içeren bir torbadır. Skrotumun ısısı normal vücut iç ısısından 3-4 derece daha düşüktür. Bunun nedenle spermin olgunlaçması için uygun ortamın yaratılmış olur. Dış ortam sıcak ise skrotumda bulunan kasın etkisiyle deri gevşer ve alanı genişletmek amacıyla düzleşir. Tersine dış ortam soğuk ise kas kasılarak deriyi büzer.     Skrotum derisi çok incedir ve pigment fazlalığı nedeniyle kahverengidir. Üzerinde az sayıda kıl ile ter bezleri bulunur. Yağ dokusu içeriği düşüktür. Bu özelliği ısının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Yağ bezlerinin salgısı özel bir kokuya sahiptir.

Testisler (erbezi):
Penisin alt kısmında torba (skrotum) denilen deri ile çevrili olarak sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Torba oldukça esnek bir yapıya sahiptir ve bu özelliği sayesinde yumurtaları dışarıdan gelecek darbelere karşı korur. Erkeğin cinsel uyarılması sırasında rol oynar. Testisler birer kordon sayesinde vücuda yapışır, bu kordonlar sperm kanallarını ve damarları içerir. Testisler lastik kıvamındadır, içlerinde çok sayıda sperm kanalları içerirler. Testisler, erkeklerde erkeksi özelliklerden sorumlu tutulan testesteron denilen hormonu salgılar. Torbanın ve testislerin sıcaklığı vücut sıcaklığından birkaç derece daha düşüktür. Bu özellik sağlıklı sperm üretimi için gereklidir.

Prostat:
Mesanenin tabanında yerleşen yuvarlak kestane büyüklüğünde bir organdır. İdrar yolunun (üretra) başlangıcında yerleşmiştir ve meni sıvısının spermler dışında kalan kısmından, sıvının kendine has kokusundan ve spermin besleneceği maddelerin salgılanmasından sorumludur. Ergenlik dönemine kadar pek işlevi olmayan prostat, ergenlikle birlikte büyür ve salgılama işlevi yapar. Boşalma sırasında meni sıvısına sağladığı katkı spermleri uyarıcı özelliğe sahiptir, ayrıca boşalma sırasında kasılarak idrar kanalının idrar kesesine giren kısmının kapanmasını ve meninin geriye, mesaneye kaçmamasını sağlar.

Sperm kanalları:

Epididimis, duktus deferens (sperm kanalı), seminal vezikül (meni kesesi) ve üretradır (idrar kanalı adı verilen spermlerin hareketlenmesi, taşınması, sıvıların birbirine karışması işlevini yapan).