Cinsel Fanteziler

/ cetad.org.tr

Cinsel fantezi ne demektir?
Cinsel fanteziler her iki cinsiyet için de cinsel yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçasıdır. Kişide cinsel uyarılma oluşturan her türlü hayal ve zihinsel imgelem (insanların istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisi) cinsel fantezi olarak tanımlanabilir. İnsan cinselliğinin en temel parçası cinsel arzular ve fantezilerdir.

Cinsel fantezi nasıl kurulur?
Cinsel fantezi kurmak için özel bir yöntem uygulanması genellikle gerekmez. Çeşitli yanlış inanışlar ve cinselliği baskılayan kültürel faktörlerin etkisiyle kişiler cinsel fantezilerini baskılayabilirler. Cinsel fantezilerin baskılanması cinsellikten alınan hazzın da baskılanmasına/engellenmesine neden olabilir. Fantezilerin baskılandığı durumlarda; duş almak gibi rahatlatıcı aktivitelerin yapılması ve ardından sıkıntı veren düşüncelerin zihinden uzaklaştırılmaya çalışılması ile cinsellikle ilgili hayallerin kurulmaya başlanması önerilebilir. 

Kimlerin cinsel fantezileri vardır?
Ergenlik süreciyle beraber cinsel olgunluğun gelişmeye başlamasıyla her insanın cinsel fantezileri şekillenmeye başlar. Yalnızca yukarıda bahsedildiği gibi, çeşitli nedenlerle (cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, kültürel baskılar, cinselliğin ayıp sayılması, kişinin kendi fantezilerinden ya da cinsel arzularından rahatsızlık duyması…vb) bu fanteziler baskılanabilir ve kişiler bunların farkında olmayabilirler.

Cinsel fantezilerin bir başlama yaşı var mıdır?
Çeşitli hayal ve fantezilerin cinsellikle ilgili uyarıcılar olarak şekillenmesi genellikle cinsel olgunluğun gelişmeye başladığı, ergenlik döneminde olur. Daha sonraki yaşlarda arzuların ve beklentilerin değişmesiyle şekil ve içeriği değişse de genellikle cinsel fanteziler yaşam boyu sürerler.

Herkesin cinsel fantezileri var mıdır? Olmalı mıdır?
Kişiye cinsel olarak uyarıcı gelen, cinsel bir heyecan ve uyarılma oluşturan her türlü zihinsel imge, kurgu, hayal ya da düşünceyi cinsel fantezi olarak tanımlıyoruz. Bunlar, cinsellik eyleminden ve cinsel arzulardan ayrı düşünülmemelidir. Kimi insanlar zengin, renkli, detaylı cinsel fantezilere sahipken, kimi insanlar için daha basit öğeler uyarıcı olabilir. Cinsel istek bozukluklarında cinsel arzularla beraber cinsel fanteziler de azalır. Hoşluk duygusu ve haz uyandıran cinsel fantezilerin bulunması, cinsel isteği arttıran bir faktördür. Mastürbasyon sırasında cinsel arzu ve uyarılmaya da genellikle fanteziler eşlik eder.

Hangi cinsel fanteziler normaldir?
Herkesin kendine özgü ve tamamen bireysel olan cinsel arzuları ve fantezileri vardır. Bu nedenle bir “normal” tanımlamak doğru değildir. Ancak pek çok insan sosyal çevresinden, kitaplardan, filmlerden duyduğu cinsel arzu ve eylemlerin ortalamasını normal kabul ederek kendisini bunlara uymaya yönlendirir. Bu durum insanların arzularını ifade edebilme becerisini ve cinselliğin bireysel yönlerini etkileyerek alınan hazzı azaltabilir. Bu şekilde yeterince doyum vermeyen bir cinsel yaşam sürdüren kişilerin zamanla cinsel isteği de azalabilir. Örneğin; tüm cinsel yaşamı kapladığında ve başkalarının haklarını/sınırlarını ihlal ettiğinde cinsel sapkınlık olarak kabul edilebilen teşhircilik, röntgencilik, cinsel sadizm gibi eğilimler, çoğu kişinin fantezilerinde cinsel yaşamın doğal bir parçası olarak bulunabilir. Cinsel fantezilerin içeriği ne olursa olsun, kimseye zararları yoktur ve gerçek yaşamda uygulanmaları gerekmez, hatta uygulamayı istemek de gerekmez.

Cinsel eşle fanteziler paylaşmalı mı?
Cinsel yaşamda; kendi adına karar verebilme yetisine sahip kişilerin (erişkin yaşta olan ve karar verebilme yetisini etkileyebilecek zeka geriliği ya da ciddi psikiyatrik hastalığı olmayan) kendi arzuları dahilinde gerçekleştirdiği cinsel eylemler, yeni keşif yollarını açarak cinsel yaşamı zenginleştirir. Eşlerin cinsellik konusunda birbirleriyle daha yakın ve daha açık olmaları, birbirleriyle arzularını paylaşmaları bu zenginliğe katkıda bulunur. Ancak cinsel eşlerin en özel cinsel fantezilerini tüm detaylarıyla paylaşması gerekli değildir. Cinsellikte hoşlarına giden, uyarıldıkları, kendilerine haz veren durumlar kadar, hoşlanmadıkları, rahatsız oldukları durumları da paylaşmaları uygun olur. Karşı tarafı kırmak korkusuyla hoşuna gitmeyen cinsel eylemlere razı olmak, zamanla partnere karşı biriken bir öfkeye, cinsel istekte azalmaya yol açabilir.

Cinsel eşin fantezilerine katılmak/onun arzularını yerine getirmek gerekir mi?
Yukarıda söylendiği gibi, cinsel fanteziler, cinsel hazzı ve isteği arttıran önemli bir faktördür. Ancak her zaman cinsel partner ile paylaşılması da, gerçekleştirilmesi de gerekli değildir. Gerçekleştirilmesi istenen fanteziler için bu eylemden tarafların rahatsızlık duymamaları gerekir. Partnerin cinsel hazzının artması da çoğu kişi için hoş bir deneyim olmaktadır. Cinselliğin bir gereklilik olarak değil, keyif olarak yaşanması için öncelikle kendi arzularının, fantezilerinin farkına vararak zenginleştirmek, ardından partner ile paylaşılan ortak arzular varsa bunları keşfetmek uygun olacaktır.