Cinsel Sorunların Nedenleri Nelerdir?

/ cetad.org.tr

Cinsel sorunların en önemli iki nedeni; eğitimsizlik ve bilgisizliktir. Ülkemizde okul çağında başlayan ve yaygın şekilde devam eden bir cinsel eğitimin olmaması ve cinsel bilgi kaynaklarına (okul, öğretmenler, uzmanlar, kitaplar vb.) yeterli ölçüde ulaşımın sağlanamaması gibi nedenlerle cinsellik alanında ciddi boyutlara ulaşmış olan bir bilgi eksikliği görülmektedir. Bu bilgi eksikliği, sağlıklı bir bedene ve psikolojik yapıya sahip olmasına rağmen; çok sayıda bireyin ya da çiftin cinsel yaşamlarında sorun yaşamasına, bu nedenle ilişkilerinin bozulmasına neden olabilmektedir.

Ülkemizde yaşanan cinsel sorunlara göz attığımızda, cinsel eğitimsizlikten kaynaklanan sorunların çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Nitekim CETAD tarafından yapılan bir araştırmada; Türkiye’deki cinsel sorunların en önemli kaynağı; %62 ile eğitimsizlik ve bilgisizlik olarak belirlenmiştir. Yine "toplumun cinselliğe yaklaşımı", "önyargılar/tabular", "gelenek ve görenekler" şıklarını işaretleyenlerin toplam oranı %40'lara varmakta ve toplumun yaşadığı cinsel sorunların en önemli ikinci kaynağını oluşturmaktadırlar. Türkiye’deki cinsel sorunların üçüncü sıklıktaki kaynağı ise psikolojik nedenler ve stres olarak belirlenmiştir.