CETAD Günleri - II

24 - 26 Kasım 2000

"Cinsel Eğitim" konusu gündeme getirildi. Ülkemizde çeşitli kurumlarda, farklı gruplara, farklı yöntemlerle cinsel eğitim veren ve cinsel eğitim verecek eğiticileri eğiten profesyonellerin (cinsel terapist, doktor, psikolog, pedagog öğretmen, hemşire) cinsel eğitimi aynı platformda tartışmaları sağlandı.

Etkinlik ile ilgili dosyalar

CETAD GÜNLERİ - II