CETAD Günleri – I

11 - 12 Aralık 1998

11-12 Aralık 1998'de, Kognitif ve Davranış Tedavileri Derneği ile beraber, "Cinsel İşlev Bozukluklarında Güncel Tedaviler ve Kognitif Psikoterapilerdeki Son Gelişmeler" konusunda yapıldı.

Etkinlik ile ilgili dosyalar

CETAD GÜNLERİ – I